NYHETER

Opprustingen av Oslo sentrum Norges hovedgate i ny drakt

Jarle Skoglund
19. apr. 2005 - 14:07

I drøyt ett år tid har det foregått et intenst arbeide i Oslo sentrum. Karl Johans gate, Stortingsgata og flere av de tilstøtende gatene har vært gjenstand for total renovering, hvor både gatelegeme og fortau er byttet ut. Arbeidene har selvfølgelig ikke gått upåaktet hen, og både publikum og handelsstand er nå glade for at en kaotisk tid er over.Bredt samarbeid

Hovedstadsaksjonen er et samarbeid mellom stat, kommune og gårdeiere i sentrum om estetisk opprustning av Oslo sentrum. Aksjonens arbeid skal være avsluttet til 100-års jubileet for unionsoppløsningen den 7. juni 2005. Samarbeidet består i at stat, kommune og gårdeierne i felles dugnad bidrar til opprusting av offentlige uterom og bygningsfasader i Oslo sentrum.

På gjenåpningsdagen 2. mai vil det være markeringer og offisielle åpninger av nye Roald Amundsens gate som blir gågate mellom Karl Johans gate og Stortingsgata, av nye Tordenskiolds terrasse med ny inngang til Eidsvolls plass (Spikersuppa), den nye Wessels plass, nyrehabilitert Stortings plass hvor Christian Krogh statuen har fått en ny plassering.Statens vegvesen også med

Disse arbeidene har skjedd i regi av Samferdselsetaten i Oslo kommune. Som en del avhovedstadsaksjonen, og i tett koordinering med arbeidene på og rundt Karls Johans gate, skjer det en stor omlegging av Stortingsgaten. Dette både for å bedre fremkommelighenetn for trikken, og for å øke kapasiteten for bussene som tidligere kjørte Karl Johans gate. Samtidig er det bygget nytt trikkefundament og kjørebane. Grunnen er at trikkeskinnene på strekningen er utslitte samt at deler av fortauet langs forretningene i Stortingsgata ligger lavere enn kjørebanen. Også her er det brukt granitt i gatestein og fortausheller.

Friluftsetaten, AS og Oslo Sporveier har også vært involvert i prosjektet i Stortingsgata.

Denne delen av renoveringsarbeidet av Oslo sentrum skal stå klart til 100-årsjubileeet for unionsoppløsningen 7. juni.

Hun har ledet puslespillet

- Det har vært mange brikker å holde rede på i en kort og opphetet byggeprosess. Det innrømmer prosjektleder Signe Høegh, Samferdselsetatens kvinne som har vært ansvarlig for gjennomføringen av de deler som etaten har hatt byggeansvaret for, samt koordinering i forhold til arbeidene i Stortingsgata og Wessels plass.

På spørsmål om hva som har vært hovedutfordringen ved prosjektet, trekker hun klart fram tidsaspektet. – Beslutningen om å realisere hovedstadsaksjonen og de tilhørende prosjekter ble besluttet i 2003. Tiden har vært knapp hele tiden, både i planleggings- og byggefasen. Men målet var at Oslo sentrum skulle fremstå i ny drakt til unionsjubileet i juni, og det klarer vi, sier hun fornøyd.

Hva er du mest fornøyd med?

- Å, det er så mye. For det første helheten som Karl Johan får nå. Med bedre symetri, og rett midtakse fra Egertorget til Slottet. Men også detaljene er flotte. De massive konstruksjonene, de store gatesteinene og hellene på fortauet. Fagfolk vil også se at vi har valgt en helt spesiell type kjeftesluker, forteller Signe Høegh til Våre Veger.BT: Prosjektleder Signe Høegh hos Samferdselsetaten i Oslo.

Europas flotteste paradegate!

- Dette blir Europas flotteste paradegate. Byrådsleder Erling Lae legger ikke skjul på sin begeistring over den nye Karls Johans-gata, et prosjekt som han selv har ledet styringsgruppen for.

- Vårt nye sentrum er ikke noe som bare vi i Oslo kan være stolt over, men hele Norge. Helheten blir fantastisk, og den konsekvente bruken av granitt i massive størrelse, sammen med den nye beplantningen av møbeleringen langs paradegata, understreker det majestetiske preget som landets hovedgate bør ha.

Jeg er veldig fornøyd med resultatet, og ikke minst glad for at vi har fått ryddet opp i et noe tilfeldig og sprikende inntrykk som gatebildet tidligere kunne gi, sier byrådslederen til Våre Veger.BT: Byrådsleder Erling Lae er storfonøyd.Design i toppklasse

Hovedstadsaksjonens arbeid med opprusting av Oslo sentrum bygger på en enhetlig visuell profil, vedtatt i Estetisk plan for gategulvet i Oslo fra 1991. Den visuelle profilen er nedfelt i en designhåndbok som er retningsgivende for opparbeidelse av byrom i Hovedstadsaksjonen.

Fagansvarlig for Hovedstadsaksjonens estetiske premisser er professor Thomas Thiis- Evensen ved Norges Arkitekthøgskole. Han har også utarbeidet estetisk plan for Oslo. Designhåndboken for Hovedstadsaksjonen er utarbeidet av Thiis-Evensen i samarbeid med Samferdselsetaten og andre berørte etater.

Arkitektkontoret Snøhetta og rådgivningsselskapet Cowi har også være med på den estetiske utformingen av sentrumsgatene.10 000 tonn granitt

De 10 000 tonn med granitt som nå er på plass i Oslo sentrum, er trolig den største enkeltordren noensinne på steinlegging i Norge. Den heldige leverandøren er Heimdal Granitt & Betongvare, som måtte til utlandet for å finne passende granitt.

- Granitten som er brukt på Karl Johan og i Stortingsgata kommer fra Portugal, mens sidegatene har fått stein fra Kina. Det skyldes flere forhold. Det ene er prisen som er fjerdeparten av tilsvarende norsk stein. Kvalitet og ikke minst leveringsdyktighet , forteller leveranseansvarlig Rune Wangen, som konkluderer med at det ikke fantes noe norsk alternativ i denne sammenheng.

Han forteller at dette har vært en spesiell leveranse, både i forhold til volum, men også at gatesteinen og fortaushellene har vært så overdimensjonert i forhold til det som er vanlig.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.