OLJE OG GASS

Opplever bedre beredskap

BEDRE TRYGGHET: De nye områdeberedskapsfartøyene med sikker mann over bord (MOB)-håndtering med raske båter som tas sikkert opp gjennom akterporten, gjør at de ansatte offshore opplever bedre sikkerhet.
BEDRE TRYGGHET: De nye områdeberedskapsfartøyene med sikker mann over bord (MOB)-håndtering med raske båter som tas sikkert opp gjennom akterporten, gjør at de ansatte offshore opplever bedre sikkerhet. Bilde: Anders J. Steensen
Anders J. Steensen
10. feb. 2009 - 09:38

I 2008 tok Ptil initiativet til en studie der alle relevante sider ved beredskapen offshore ble vurdert.

Målet har vært å avklare styrker og svakheter og måle effekten av forbedringer som er gjennomført i løpet av de siste ti årene.

Vurderingene er blant annet basert på analyser av tilsynsrapporter og granskinger, resultater fra RNNP (Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet), data og statistikk fra selskapene, hendelsesdata og intervjuer.Bedre opplevelse

Én av hovedkonklusjonene er at offshoreansatte opplever beredskapen som klart bedre enn for ti år siden.

Dette framkommer blant annet av spørreskjemaundersøkelsene som gjennomføres annethvert år i regi av RNNP, og som inngår som del av beredskapsstudien.

Alle grupper av ansatte opplever forbedringer, og resultatene utgjør en viktig del av grunnlaget for å konkludere med at beredskapen på sokkelen er god.Flere tiltak

Flere tiltak innen beredskap kan ha slått positivt ut for offshoreansattes opplevelse av beredskapsnivået.

Særlig innføringen av områdeberedskap, der det benyttes felles beredskapsressurser som beredskapsfartøy og SAR-helikopter (Search and rescue) innen et geografisk område, har gitt stor forbedring.

Ny generasjon med beredskapsfartøyer og felles havovervåking fra land har også bidratt til å øke standarden. Svakheten er at ikke alle innretninger inngår i områdeberedskap.Bedre MOB beredskap

Det har også blitt mer fokus på robust MOB-beredskap, gjennom krav om to uavhengige systemer, økt fokus på kompetanse og økt bevissthet på bruk av forebyggende tiltak.

Det omfattende arbeidet for å forbedre kvaliteten på blant annet livbåter og redningsdrakter har også bidratt til at offshoreansatte føler seg tryggere.Fysisk skikkethet

I løpet av de siste ti årene er det blitt større bevissthet og fokus på skikkethet.

Det gjelder både kompetansen til personer som har sentrale beredskapsroller og den fysiske skikketheten til innsatspersonell, for eksempel til brannvern og førstehjelp.

Men det er samtidig også, i alle fall i noen selskaper, blitt vanskeligere å finne personell som er godt fysisk skikket, på grunn av færre egne ansatte å velge blant, og økende alder.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.