Opphever fritak fra CO2-avgift for fiskeflåten 

Men innfører ny kompensasjonsordning. De mest effektive fiskebåtene får billigere drivstoff, mens de minst effektive må betale mer.

Opphever fritak fra CO2-avgift for fiskeflåten 
Hybridfiskebåten Karoline er et av klimatiltakene i fiskeflåten. Bilde: Selfa Arctic

I statsbudsjettet for 2020 fjerner regjeringen fiskeflåtens fritak fra CO2-avgiften. «Det innføres samtidig en kompensasjonsordning for å bidra til å lette omstillingen til næringen», heter det i budsjettet.