Statsbudsjettet 2020

Opphever fritak fra CO2-avgift for fiskeflåten 

Men innfører ny kompensasjonsordning. De mest effektive fiskebåtene får billigere drivstoff, mens de minst effektive må betale mer.

Hybridfiskebåten Karoline er et av klimatiltakene i fiskeflåten.
Hybridfiskebåten Karoline er et av klimatiltakene i fiskeflåten. (Bilde: Selfa Arctic)

Men innfører ny kompensasjonsordning. De mest effektive fiskebåtene får billigere drivstoff, mens de minst effektive må betale mer.

I statsbudsjettet for 2020 fjerner regjeringen fiskeflåtens fritak fra CO2-avgiften. «Det innføres samtidig en kompensasjonsordning for å bidra til å lette omstillingen til næringen», heter det i budsjettet.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå