KRAFT

– Oppfordret til å droppe advokat

MISFORSTÅELSE: Statnett mener det beror på en misforståelse at de skal ha oppfordret grunneiere til å ikke bruke advokat for å få erstatning.
MISFORSTÅELSE: Statnett mener det beror på en misforståelse at de skal ha oppfordret grunneiere til å ikke bruke advokat for å få erstatning. Bilde: Scanpix
Øyvind LieØyvind Lie
22. nov. 2011 - 07:12

Advokat Søren L. Lous i advokatfirmaet Steenstrup Stordrange representerer en rekke grunneiere som berøres av Statnetts kraftlinjeutbygging.

I et brev til Statnett skriver han at hans klienter ved flere anledninger har fått inntrykk av at representanter fra Statnett og særlig innleid bistand sier til grunneiere at hvis de unnlater å søke juridisk bistand, vil erstatningen kunne bli høyere enn om de får bistand av advokat.

– Undergraver rettssikkerheten

Ifølge Lous oppfatter grunneierne dette som om de i tillegg til erstatningen vil kunne få del i besparelsen av det Statnett i tilfelle måtte ha av kostnader til juridisk bistand.

“Vi er meget kritisk til en slik opptreden og kan vanskelig se at slik opptreden er forenlig med Statnett SFs oppgaver i slike anledninger”, skriver advokaten i et brev til Statnett som Teknisk Ukeblad har sett.

Videre mener han at en slik praksis vil undergrave den generelle, lovfestete rettssikkerheten, og føre til uheldig forskjellsbehandling.

Lous ønsker ikke å opplyse Teknisk Ukeblad om hvilke konkrete grunneiere han representerer.

Les også: – Statnett svekker kraftbransjens omdømme

– Misforståelse

På spørsmål fra Teknisk Ukeblad sier Statnett at det hele beror på en misforståelse, men viser til sitt svarbrev til advokat Lous hvor de lover å videreformidle henvendelsen internt til det aktuelle prosjektmiljøet.

“Vi vil minne de som jobber med slike oppgaver om viktigheten av å være presise i den informasjon som gis, slik at eventuelle misforståelser unngås”, heter det i brevet fra Statnett.

– Oppfordrer til bistand

Statnett opplyser i brevet at erstatninger som Statnett tilbyr i minnelige forhandlinger, fremsettes uavhengig av om det benyttes juridisk bistand eller ikke.

– Statnett har som hovedmål å inngå minnelige avtaler med grunneiere som blir berørt av våre prosjekter. I prosessen frem til en slik avtale blir inngått, oppfordrer vi grunneiere til å søke nødvendig juridisk bistand knyttet til grunn- og rettighetserverv. Det er ofte en fordel for oss at grunneiere har en advokat, opplyser Kommunikasjonsrådgiver Martha Hagerup Nilson i Statnett.

– Vi legger opp til et system hvor vi prøver å få til minnelig avtale med grunneierne. Hvis vi ikke klarer å inngå en minnelig avtale vil skjønnet bli avgjort via domstol. Vår mening er at grunneier ikke kommer bedre ut av det rent erstatningsmessig når saken ender i et skjønn, sier Nilson.

Borten Moes oppskrift: Slik bygges en vellykket kraftlinje

Fornøyd

Lous er tilfreds med svaret fra Statnett.

– Jeg er fornøyd med at det nå gis en påminnelse til de som opptrer på vegne av Statnett om å gi tilfredsstillende opplysninger om berørte grunneiere og rettighetshaveres rett til juridisk bistand, sier advokaten.

Ønsker minnelige avtaler

Olje- og energidepartementet gir Statnett tillatelse til å ta grunn i bruk før erstatningssakene er avgjort. I denne tillatelsen er det satt som vilkår at Statnett innen en bestemt frist begjærer skjønn for tingretten for å fastsette erstatningene for de grunneiere og rettighetshavere som har krav på dette.

Selv om Statnett håper å kunne oppnå avtaler med alle de berørte partene, vil Statnett på grunn av dette vilkåret måtte begjære erstatningsskjønn for alle berørte parter før de er kommet i gang med forhandlingene.

– I den grad det ikke oppnås minnelige avtaler med berørte partene, vil erstatningsspørsmålene avgjøres av skjønnet. Statnett vil imidlertid søke å oppnå minnelige erstatningsavtaler med alle berørte grunneiere, både med eventuelle tillitsmenn og den enkelte grunneier, opplyser Nilson.

Les også: Statnett startet mastebygging i Hardanger uten tillatelse

Statnetts planer tvinger folk til å flytte

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.