Oppdrettsfisk blir sjøsyk til havs. Nå vil de finne ut hva slags merder som løser problemet best

Får tre forskningstillatelser.

Oppdrettsfisk blir sjøsyk til havs. Nå vil de finne ut hva slags merder som løser problemet best
Blue Revolution Centre skal teste ulike merdteknologier mot hverandre. Illustrasjon: Mowi

Ettersom det blir mindre ledig plass langs kysten, ser flere oppdrettere til havs for nye å finne nye steder å plassere oppdrettsanlegg.