Oppdretterne jobber mer, men produserer mindre

Eksperter er uenige om hvor langt automatiseringen har kommet.

Oppdretterne jobber mer, men produserer mindre
De siste årene har produksjonen per ansatt gått ned i oppdrettsnæringen. Foto: Arne Fenstad.

Lønnsomhetsundersøkelsen

Fiskeridirektoratets årlige lønnsomhetsundersøkelse for havbruk viser gjennomsnittlig driftsmargin, produksjonskostnad og fortjeneste for laks, regnbueørret og settefisk.