Oppdretter bruker stordata og tubenot for å halvere antall lusebehandlinger

Produserer fisk fem måneder raskere enn snittet.

Eide vil unngå å miste fisk ved å bruke stordata og tubenot. Video: Arne Fenstad. Dronevideo: Eide Fjordbruk.

Fensfjorden/Skogseidvatnet: Mongstadanlegget lyser opp som en by i horisonten bak oppdrettsanlegget i Fensfjorden i Hordaland. De syv merdene ligger som på en snor av fôrslanger fra flåten. I dem svømmer det 850.000 laks, som i øyeblikket utgjør 2000 tonn. Fisken skal bli dobbelt så stor før den slaktes.