Oppdrag til 900 mill. utlyst i Sør-Trøndelag

Et oppdrag som er kostnadsberegnet til 900 millioner kroner er sendt ut på anbud. Innen 15. juni vil Vegvesenet ha pris på 6,5 km ny E6 gjennom Midtre Gauldal i Sør-Trøndelag. 3,6 km av strekningen går i tunnel.

Dette to-planskrysset skal etableres ved tettstedet Soknedal som en gang var senter for en kommune med samme navn. Denne kommunen er nå en del av Midtre Gauldal.
Dette to-planskrysset skal etableres ved tettstedet Soknedal som en gang var senter for en kommune med samme navn. Denne kommunen er nå en del av Midtre Gauldal. Bilde: Statens vegvesen
5. mai 2017 - 01:05

Den aktuelle strekningen går mellom Korporalsbrua og Vindåsliene. Det meste av den skal gå helt utenom nåværende E6.

Soknedalstunnelen er navnet på tunnelen. Den får klasse C og profil T 10,5. Kontrakten omfatter ikke bare driving og sikring av tunnelen, men også elektro- og SRO-installasjoner.

Dagstrekningen får dimensjoneringsklasse H5, det vil si midtdeler og 12,5 meters bredde der det er to felt og 14,75 meters bredde der det er tre felt.


Sidebratt terreng

Vegen skal gå gjennom sidebratt terreng, og masseuttaket blir betydelig. 940 000 kbm jord og 220 000 kbm fjell skal flyttes.

Fra tunnelen skal det sprenges 340 000 kbm, og det skal monteres 26 000 kvm veggelemeter av betong. I hengen blir det et hvelv av sprøytebetong som vil dekke 48 000 kvm. Portalene får en samlet lengde på 120 meter. Det blir fire tekniske bygg i tunnelen og tre utenfor.


En km kortere

Ved Soknedal skal det etableres et to-planskryss. For øvrig omfatter entreprisen bygging av to bruer i veglinjen. Det skal også etableres 1,7 km lokalveger og en kollektivterminal med parkeringsplasser. 23 000 tonn asfalt skal legges ut.

Den nye E6 blir ca. en kilometer kortere enn i dag, men det er ikke den viktigste årsaken til at dette prosjektet blir gjennomført. Langt viktigere er at den gamle vegen har lav standard og er ulykkesbelastet. Den nye vegen blir ferdig om ca. fire år.

Prosjektet er delvis bompengefinanisert. Andelen bompenger blir 46 prosent, resten dekkes over statsbudsjettet.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.