Oppdaget flere måner rundt JupiterSupersmå og merkeligeEt menasjeri av måner

Artikkelforfatteren Knut Jørgen Røed Ødegaard er forsker og stipendiat ved Astrofysisk Institutt i Oslo.