ENERGI

Oppdaget kritisk feil: Lekkasje i Haldenreaktoren

Oppstarten blir utsatt i flere måneder. Feilen kan true hele prosjektet.

Det vil  ta måneder å finne ut av feilen og kartlegge årsaker. Lekkasjen av radioaktivt tungtvann gjennom den stengte ventilen  ble oppdaget 23. mars.
Det vil ta måneder å finne ut av feilen og kartlegge årsaker. Lekkasjen av radioaktivt tungtvann gjennom den stengte ventilen ble oppdaget 23. mars. Bilde: Thor Energy AS
Svein-Erik HoleSvein-Erik HoleDigitalredaktør i TU Media
6. apr. 2018 - 10:06

Institutt for energiteknikk (IFE) har stanset den planlagte oppstarten av Haldenreaktoren i uke 15. Årsaken er at det er oppdaget feil i en ventil. Dette gjør at det lekker radioaktivt tungtvann inne i primærsystemet, men ikke ut til omgivelsene.

På egen hjemmeside forsøker IFE å avdramatisere problemet:

"Feilen har ikke medført fare for helse, miljø eller sikkerhet. Reaktoren var stengt for vedlikehold da feilen ble oppdaget ved IFEs egen tilstandskontroll", skriver de.

Direktør Atle Valseth som leder den nukleære virksomheten ved IFE i Halden sier til Teknisk Ukeblad at ventilen er den mest kritiske komponenten ved reaktoren.

- Viktig for sikkerheten 

– Dette er en ventil som isolerer reaktortanken og er viktig for sikkerheten. Vi kan ikke kjøre reaktoren uten at den fungerer som den skal. Vi er i gang med å undersøke ventilen, men tidligere erfaringer tilsier at dette vil ta flere måneder å rette, sier Atle Valseth.

Feilen ble oppdaget fredag 23. mars i forbindelse med rutinemessig tilstandskontroll. Valseth opplyser at reaktoren da hadde vært stengt siden midten av mars for vedlikehold.

– Vi oppdaget feilen og varslet umiddelbart Statens strålevern om lekkasjen. Vi har senere også varslet de land som er kunder i Halden-prosjektet. Dette er en sluseventil og barriere mot tap av tungtvann, men vi kan ikke åpne den uten å foreta omfattende sikkerhetsanalyser.

– Er det fare for radioaktiv lekkasje ut av reaktoren?

– Nei. Vi har konstatert en lekkasje av tungtvann gjennom ventilen, men dette går ut i primærkretsen til reaktortanken og rørsystemene for kjøling. Det er dermed ikke fare for oppheting. Under produksjon er denne ventilen åpen. Vi har konstatert at ventilen går opp og ned slik den skal, men vi vet ikke hvorfor det lekker tungtvann ut, sier Valseth til Teknisk Ukeblad

Kritisk for fremtiden

Mens reaktoren er 60 år gammel er den aktuelle sluseventilen av nyere dato. Valseth forteller at den ble skiftet i 2005 i forbindelse med en større oppgradering av reaktoren. Den er designet og bygget etter ASME klasse 1 som er den høyeste nukleære standarden. 

– Vi har vært i kontakt med leverandøren og vet at det er minst 12 ukers leveringstid på en ny ventil. Dette er ikke hyllevare, og foreløpig vet vi heller ikke om lekkasjen skyldes en designfeil eller om det er andre årsaker. Vi har tatt røntgenbilder av ventilen uten å finne årsaken.

Valseth sier at lekkasjen kom på et kritisk tidspunkt fordi planen var å starte opp igjen reaktoren i midten av april. Han regner med at feilen ved ventilen tidligst vil kunne være reparert i august eller september.

Den alvorlige feilen som nå har oppstått, kan få konsekvenser for Halden-reaktorens videre skjebne. I juni skal styret ved IFE ta stilling til om de skal søke ny konsesjon for videre drift av reaktoren etter 2021 da nåværende konsesjon løper ut.

Det er først og fremst de omfattende sikkerhetsvurderingene for å forberede reparasjonen som vil ta tid. Det må gjennomføres omfattende årsaksanalyse av feilen før reaktoren kan startes opp igjen.

 
 

Påvirker prosjektene

– Vi fokuserer nå på å få full oversikt over hva feilen består i og hvordan det eventuelt kan rettes, men en langvarig stans vil påvirke viktige prosjekter, sier Valseth.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Schneider Electric
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre

Haldenreaktoren vil fortsatt ha full bemanning. Arbeidet med å undersøke årsaken til ventilfeilen krever store ressurser. I tillegg har IFE viktige oppgaver knyttet til håndtering av det norske atomavfallet.

– Sikkerhet kommer alltid først ved IFE. Det krever at vi har dagens bemanning, sier Valseth.

Strålevernet ber om rapport

– Statens strålevern følger opp saken med tett dialog og med oppfølgende tilsyn, og vil pålegge IFE de nødvendige tiltak for å ivareta reaktorsikkerheten. Reaktoren skal ikke startes opp igjen før ventilen er reparert eller byttet ut og tillatelse fra Strålevernet foreligger, sier Solveig Dysvik som er seksjonssjef for miljø og atomsikkerhet i Statens strålevern. 

Hun sier til TU at IFE har informert om at feilen i ventilen ikke har medført lekkasje fra primærkretsen. Strålevernet har bedt IFE om å utrede hendelsen og å utarbeide en detaljert rapport.

– Dere har tidligere kritisert sikkerhetskulturen ved IFE i Halden. Er dette uttrykk for en svikt?

– På nåværende tidspunkt har vi ikke grunnlag for en slik konklusjon, sier Dysvik. 

Bellonas atomfysiker Nils Bøhmer mener denne hendelsen er et nytt eksempel på at Halden-reaktoren bør stenges ned for godt fordi den er 60 år gammel og er blitt mer sårbar for tekniske problemer.  

– Fra før vet vi at Halden-reaktorene sliter med store økonomiske problemer. Selv etter et ekstraordinært driftstilskudd fra staten går Halden-reaktoren med 30 millioner i underskudd i år. I tillegg har IFE bedt om 150 millioner kroner i statlig støtte neste år, blant annet til allerede pålagte sikkerhetsoppgraderinger.

Lekkasjen av radioaktivt tungtvann har gjort at ledelsen har invitert til et allmøte for de ansatte i neste uke der ledelsen vil informere om de tiltak som nå må iverksettes for å sikre reaktoren. 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.