Oppdager gasslekkasjer

Oppdager gasslekkasjer

Gassdeteksjonskameraet Second Sight TC introduseres i Norge av Bennex AS i samarbeid med General Monitors Ltd. Produktet er utviklet av franske Bertin Technologies. Second Sight TC er et høyoppløselig IR (infrarød) gassdeteksjonskamera som kan detektere opp til 4 forskjellige gasser på lang avstand, i sann tid. Gasskyer så små som 2 kg detekteres på 250 meters avstand. Maksimum deteksjonsavstand er flere kilometer. Produktet vil tilføre en ekstra sikkerhet til eksisterende brann- og gass systemer ved fast montering utenfor prosessområdet, blir det opplyst. Farger for forskjellige gasskonsentrasjoner fremkommer i overvåkingsbildet og alarmer kan settes deretter. Områder med potensielle feilkilder kan filtreres vekk fra bildet. Kameraer skal være ideelt for overvåking av gassturbiner, LNG/LPG prosess- og lagringsanlegg, raffinerier osv.

Les mer om: