SAMFUNN

Oppbemanner Patentstyret

Patentstyret, eller snarere Styret for det industrielle rettsvern, merker presset som følge av en økende trend til å sikre seg økonomisk utbytte av egen innovasjonsinnsats ved bruk av patenter, varemerker og design.

Regjeringen foreslår derfor å øke årsverksrammen fra dagens 251 til 270 årsverk neste år.

Rekordstore søknadsbunker gjør at restansemengden øker, selv om antall ferdigbehandlede patentsøknader aldri har vært høyere. I fjor ferdigbehandlet Patentstyret 5543 søknader, mot et mål på 5000. Likevel vokste restansene med over 1100.

Det er særlig innenfor området Menneskelige behov, som omfatter medisin og helse, kjemi, bioteknologi og elektroteknikk at søknadsmengden øker. Antall varemerkesøknader vokser også.

Les mer om: