Opera inntar appenes verden

Åpenhetsforkjemperne i Opera Software vil "infiltrere" det proprietære app-universet til Apple og Google.

Opera inntar appenes verden