Ønsker ny vår

– Markedssituasjonen er generelt ikke bra, men det har kommet mer vind i seilene i det siste, mener Bjørn Hagen i SEW-Eurodrive as. Han er en av leverandørene av transmisjonsutstyr som håper på bedre tider og større etterspørsel av bransjens utstyr og løsninger.

Hagen hevder at omsetningen har gått kraftig ned for de fleste i bransjen de to siste årene. Men etter å ha vært i kontakt med noen av aktørene i transmisjonsbransjen, konstaterer Teknisk Ukeblad at stemningen nå er forsiktig optimistisk.

Jan Tore Kalvik i Hägglunds Drives AS fastslår at markedet for deres produkter kunne ha vært bedre. – Primært leverer vi utstyr og løsninger til skips- og offshoremarkedet. Våre hydrauliske drivutrustninger er nå vesentlig mer støysvake sammenlignet med tidligere.

Ikke godt nok

Hagen avviser at hans bransje har fulgt konjukturoppgangen – slik politikerne hevder i forbindelse med forslaget til statsbudsjett. – Unntaket er kanskje noen mindre aktører med små markedsandeler. Vårt firma har hatt en del nedgang, selv om det har gått bedre i det siste. Ser vi på norsk verkstedindustri generelt, det vil si der vi har hovedtyngden av kundene for våre bransjeprodukter, har den med unntak av noen næringer hatt lite oppdrag.

Når det gjelder teknologi, nevner Bjørn Hagen en trend han kaller desentralisert drivutrustningsteknikk. Det går ut på at reguleringsutstyr som tidligere var skapmontert, er flyttet ut. Dette innebærer at reguleringsutstyret befinner seg på de enkelte drivutrustningene rundt om i produksjonen. Utviklingen kommer fordi elektronisk utstyr blir stadig mer kompakt og derfor krever mindre og mindre plass.

Stein Berg Nilsen i SEW-Eurodrive as peker på fordelene ved slike opplegg.

– Desentraliserte installasjoner gjør styreskapene mindre, kablingen enklere og monteringen og oppstarttiden kortere. Dette er en løsning man kan kommunisere med. Man får en effektiv EMC-løsning med minimal kabling. I prosjekter der desentralisering er gjennomført, har det lyktes å redusere de totale kostnadene med inntil 70 prosent.

Drivutrustninger

Ifølge Berg Nilsen tilbyr SEW-Eurodrive et omfattende produktspekter for desentraliserte installasjoner. – Det første produktet kom da girmotoren Movimot ble utviklet for tre år siden. Den er en kombinasjon av en uavhengig SEW-girmotor med innebygd frekvensomformer som er spesialtilpasset motoren. Den kompakte, kontinuerlig hastighetsregulerte drivutrustningen opptar kun litt mer plass enn en standardgirmotor. All nødvendig styring, vern og overvåkingsfunksjoner, er integrert i frekvensomformeren.

Girmotoren Movi-Switch representerer med sin innebygde kontaktor og fullvern en utvidelse av produktspekteret. Det er en enhastighets drivutrustning som startes og stoppes gjennom en elektronisk kortslutning av stjernepunktet – ved hjelp av et styresignal på 24 V. Den opptar ingen plass i styreskapet og krever heller ingen kabling – bortsett fra kraftkabel og styrespenning.

Desentraliserte drivutrustninger har følgende karakteristikker; integrert komplett vern av motor og elektronikk, standardgrensesnitt for styring og installasjon,

robust og kompakt design, lite vedlikehold og innpluggingsteknologi. Når drivutrustningene benyttes i optimaliserte kombinasjoner, tilfredsstiller de alle kravene i transportsystemer og tillater en global kablingstopologi.

(Movi-Switch-girmotoren har starter og innebygde beskyttelsesfunksjoner samt støtter; nettverk av drivutrustninger med behov av en dreieretning.

(Movimot-girmotoren har innebygd frekvensomformer, støtter;

nettverk av drivutrustninger med behov av drift i begge dreieretninger, enkel posisjonering med to hastigheter, justerbar akselerasjon og retardasjon samt kontinuerlig regulering av hastighet.

Kraftfordeling

Løsningen ligger i en hybridkabel; en kombinasjonskabel som kombinerer kabel som er nødvendig for overføring av energi, styrespenning og kommunikasjon. Kabelen må tilfredsstille optimal EMC-beskyttelse og impedanser. Hybridkabelen for tilkobling av Movimot-girmotoren til feltfordeleren er et kommunikasjonsgrensesnitt, tilførsel og styrespenning i én kabel.

Drivutrustninger, som utstyres med en hybridkabel, kan sammenkobles med feltfordeleren i løpet av sekunder. Ved service kan kontakten frakobles uten fare – selv for personell uten spesialkunnskap. Fordi det skal være mulig å skifte ut drivutrustningen og raskt tilkoble en ny, er systemet ideelt for alle anlegg der det stilles høye krav til kontinuitet i produksjonen.

SEW-feltbussgrensesnitt består av en koblingsmodul underdel og plugg-inn-busselektronikk som deksel-/koblingslokk. Feltbussmodulene kan leveres for populære feltbussvarianter som Profibuss DP, InterBus, DeviceNet og AS grensesnitt (AS-i). SEW-feltbussgrensesnittene sørger for bussforbindelse til Movimot og Movi-Switch drivutrustninger – også for busstilkobling av sensorer og aktuatorer. Modulene er bestykket med LEDs og diagnosegrensesnitt – som kan benyttes ved service for å visualisere utstyrets status og datatrafikken på bussen.

– Ved å kombinere krafttilførsel og dataforbindelse, reduserer feltfordeleren planleggingskostnader, installasjonstid og tid for idriftsettelse, sier Berg Nilsen.

Samarbeidsavtale

En annen markedsnyhet er at Transtech AS har inngått en avtale med italienske STM/GSM. Ifølge Trond Glemming gjelder samarbeidet salg og markedsføring av girløsninger på det norske markedet: – I mer enn 20 år har vi hatt kunder i norsk industri, forsvaret og offshorevirksomheten. Med denne distribusjonsavtalen styrkes produktspekteret innenfor standard- eller spesialløsninger.

STM og GSM er to av Italias ledene produsenter av transmisjoner. Firmaene er sterkt knyttet sammen i felles eierskap. Det totale produktspekteret omfatter snekkevekslere, girmotorer samt vinkel- og parallellvekslere. De overfører momenter fra 15 Nm til 630.000 Nm og med oversetningsforhold fra 1,12 til over 10.000 og leveres med IEC normert motor eller fri inngående aksel. De minste girtypene leveres i støpejern- og aluminiumutførelse samt fot- eller flensmontering.

På Den Tekniske Messen presenterte Transtech blant annet girløsninger fra STM og GSM, ifølge Anders Lind i Transtech AS.

Les mer om: