SAMFUNN

Ønsker Norge i teten

Anders J. Steensen
23. okt. 2003 - 14:17

Planen skal legge til rette for økt verdiskaping over hele landet. Håpet er å utvikle de ressursene som trengs for at Norge også i fremtiden skal være et godt land å bo i.

- På viktige områder skal vi ligge i tet når det gjelder kunnskap, teknologi og verdiskaping, sier nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Regjeringens vil endre rammebetingelser for innovasjon gitt gjennom lover, regler, skattepolitikk, konkurransepolitikk, arbeidsmarkedspolitikk og regionalpolitikk.

Utdannings- og forskningspolitikken er helt sentral fordi mennesker, kompetanse og kreativitet er avgjørende for næringslivets innovasjonsevne. Samtidig er fysisk og elektronisk infrastruktur av stor betydning.

En rekke tiltak på ulike områder håper regjeringen å få gjennomslag for å realisere målene i planen.

Skatt og konkurranse

- Entreprenørskap krever mennesker med rett kunnskap, ferdigheter og ambisjoner. Satsingen på entreprenørskap i utdanningen er et tiltak som gir unge mennesker muligheten til å utvikle kunnskaper og ferdigheter i entreprenørskap så tidlig som mulig, sier nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen.

Gode eksempler på tiltak som gir økt innovasjon er:

1. SkatteFunn- ordningen. Hittil er prosjekter med en samlet ramme på 11,5 milliarder godkjent.

2. Målrettingen av næringspolitiske virkemidler.

3. Endre skatte- og avgiftsreglene og sikre likebehandling av kommunale og private tjenesteleverandører.

4. Økt konkurranseutsetting for å stimulere til å utvikle nye tjenestetilbud og nye måter å organisere tilbudet på.

5. Næringslovgivningen. Regjeringens initiativ til å utrede hvordan ovgivningen påvirker innovasjon og økt verdiskaping.

Flere fora

- Det er krevende å utvikle en helhetlig innovasjonspolitikk og Regjeringens initiativ er et nybrottsarbeid også i internasjonal sammenheng, sier Gabrielsen ifølge en pressemelding.

For å sikre fremdrift er det besluttet å opprette et nytt regjeringsutvalg for innovasjon. Samtidig vil det bli etablert et fast innovasjonsforum med deltakelse fra næringsorganisasjoner, bedrifter og forsknings-/utdanningsinstitusjoner.

Innovasjon skjer over hele landet og det må stimuleres til et sterkere fokus på entreprenørskap både i bedrifter og lokalsamfunn.

For å få fram gode idéer til videre utvikling av innovasjonspolitikken, inviterer nærings- og handelsministeren til en nasjonal innovasjonskonferanse den 10. februar for bedriftsledere, næringsorganisasjoner, utdannings-/forskningsinstitusjoner, ordførere og andre som er opptatt av innovasjon.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.