BYGG

Ønsker et mer offensivt BE

Ingeniør Morten Lie tar snart over sjefsstolen i Statens bygningstekniske etat. Men han kaller seg selv bygningskyndig sosialøkonom.
Ingeniør Morten Lie tar snart over sjefsstolen i Statens bygningstekniske etat. Men han kaller seg selv bygningskyndig sosialøkonom. Bilde: Joachim Seehusen
Joachim Seehusen
15. juni 2009 - 07:03

Morten Lie

Født 10. september 1954, gift, tre voksne barn og fersk bestefar.

Lie ble først utdannet ingeniør ved Oslo Tekniske Skole før han fortsatte på NTH der han tok hovedfag innen kommunal og regionaløkonomi, by- og regionplanlegging i 1980. I 2005 tok han en MBA innen offentlig økonomi og ledelse ved Norges Handelshøyskole.

Før han hoppet over til blårussen, jobbet han med vannkraftutbygging, på anlegg. Han har vært i både Norconsult og Asplan Viak, der han i tre år var administrerende direktør, og han har jobbet med forskning som vitenskapelig assistent. Lie begynte i Statsbygg i 2001, der han også har vært finansdirektør før han fikk stillingen han nå forlater, som strategidirektør.

Morten Lie er utdannet sivilingeniør ved NTH, og han bærer ringen. Likevel toner han ingeniørfanen ned.

– Jeg er en bygningskyndig sosialøkonom. Jeg har beveget meg fra teknikk mot samfunn og økonomi, sier den nye BE-direktøren.

Utnytte forgjengeren

17. august overtar Lie stillingen, etter Olav Ø. Berge som går av med alderspensjon.

– Jeg håper å dra nytte av Olav Berge i en overgangsfase, det tror jeg vil være lurt, sier han.

Lie er nå direktør for strategisk stab i Statsbygg. I den stillingen har han ansvaret for styringsdialog med Fornyings-- og administrasjonsdepartementet, intern styring, planlegging og strategi samt kvalitets- og miljøstyring.

Ambisjoner

Morten Lie vil starte sin nye oppgave – på seks års åremål – med å utarbeide en ny strategiplan.

Den skal være offensiv og utadrettet, og den skal komme relativt snart.

– Det er nødvendig, også for mine seks år. Jeg må jo sette noen ambisjoner for mitt virke.

Kvalitet og miljø

– Med min interesse for bygningskvalitet og miljø så jeg at denne stillingen ga en ganske unik påvirkningsmulighet. Jeg mener BE kan bli noe mer, brukes mer offensivt. Det sitter mye kompetanse i organisasjonen. I mine samtaler med departementet har vi diskutert hvordan BE kan spille en større rolle, svarer han på spørsmål om hvorfor han søkte stillingen.

– Jeg tror det er rom for slike endringer innenfor dagens rammeverk. I Statsbygg har vi jobbet mye med samarbeid med andre. Vi har blant annet engasjert oss i buildingSmart både med BE og med Forsvarsbygg. Vi har ikke noe pålegg om det, men vi bruker mulighetene. Det er en holdning jeg vil ta med meg for å få en mer offensiv og tydelig etat.

– Alle burde vite om BE

– Jeg synes vi må bli mer PÅ. Jeg er overrasket over hvor ofte jeg må forklare hva slags etat jeg skal til. Alle vet hva Husbanken er, alle burde også vite hva BE steller med.

Ny sjef, tydelig etat, offensiv. Man behøver ikke smake på ordet engang, eimen av omorganisering er sterk.

– Da vi hadde allmøte på BE der jeg ble presentert for de ansatte, kom selvfølgelig spørsmålet om omorganisering opp. Men jeg vil ikke starte der. Først vil jeg se på målene, så vil jeg sette meg inn i organisasjonen slik den er i dag. Så får vi se. Jeg planlegger ingen omorganisering, men jeg avviser det heller ikke. Men jeg har tro på å videreutvikle det man har. Det som skal skje av endringer skal skje sammen med departementet og med de ansatte. De som venter på en omfattende erklæring får det ikke, men jeg har varslet en gjennomgang for å se om organisasjonen er god og veldrevet

Men områdene han vil kaste sitt blikk på er klare: miljø, byggemetoder, byggematerialer, universell utforming, reduksjon av tallet på byggefeil og forbedret prosjektering.

Ønsker mer gulrot

– Dette er områder jeg er opptatt av. Kanskje vi kan danne nye allianser? Jeg ser effekten av det vi har fått til i Statsbygg sammen med andre.

– Hva kan BE gjøre for å forbedre prosjekteringen?

– Det kan hende vi har noe å hente på å tilpasse forskriftene bedre. I USA er det lagt inn en rekke insitamenter for mer miljøvennlige bygg, blant annet lavere gebyrer og kortere saksbehandlingstid. Det går an å bruke gulrot. Det kan og tenkes å prøve ut nye ordninger der kommunene belønner bedre prosjektering.

– Du varsler nye initiativer og nye måter å jobbe på. Nytenkning er ikke det man vanligvis forbinder med statlige virksomheter. Hvilket spillerom har du?

– Meldinger fra et departement oppstår jo ikke i et vakuum. Det er mulig å tenke nytt og tenke forbedringer, men det må jo gjennom en politisk kvern. Det er greit nok. Å ta initiativ må være lov. Dette har vært min måte å tenke på hele tiden, og det har jeg vært helt åpen på i prosessen frem mot ansettelsen. Ville de hatt forsiktig styring av en forsiktig etat, ville de ikke valgt meg.

Avviser sammenslåing

Sintef Byggforsk foreslår nå å opprette et nytt bygningsdirektorat, og en sammenslåing av BE og Husbanken blir trukket frem som en mulig start.

– Hva tror du om en slik idé?

– Jeg har lenge vært opptatt av at staten må samordne seg mer, blant annet for forskning og innovasjon. Det er mange etater og departementer involvert for byggenæringen, og det er helt klart et behov for bedre samordning. Men jeg er ikke helt sikker på om et direktorat er veien å gå, eller en sammenslåing. BE og Husbanken som har to forskjellige oppgaver. Det er sikkert riktig at ingen andre næringen har så mange departementer å forholde seg til. Men næringen må også være mer offensiv. Innovasjon Norge formelig roper etter forslag fra byggenæringen. Der finnes det uutnyttete muligheter. Kanskje BE kan initiere noe, bidra til at initiativ kommer opp?

Allsidig person

Morten Lie har en variert bakgrunn.

– Jeg har vært rundt hele bordet; anlegg, forskning, rådgiver, kommunal sektor og nå sist som byggherre. Hele mitt yrkesliv har dreid seg om trekanten natur, bygg og menneske, hvordan vi påvirker våre omgivelser og hvordan de påvirker oss.

Morten Lie karakteriserer seg selv som en stor konsument av musikk, litteratur og historie. Når han ikke er på jobb, bruker han mye tid på litteratur og historie fra Midtøsten.

– Jeg har jobbet en periode i Midtøsten, det setter sine spor.

– Jeg bruker jeg mye tid i naturen, men jeg er ingen treningsnarkoman. Så er det jo alltid noen prosjekter, enten hjemme eller på hytta.

Hytta er på Hurum, så timer i bilkø er den nye BE-direktøren forskånet for.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.