Ønsker døgnjobbing også i Norge

Ønsker døgnjobbing også i Norge
I Sverige bygger man vei raskere enn i Norge, blant annet fordi man kan jobbe hele døgnet. Bilde: Colourbox

Veidekke har entreprisen på E6 mellom Bogsrud og Minnesund i Akershus (fem kilometer), som også inkluderer bygging av ny Eidsvoll-tunnel.

– Store maskiner er helt klart mest kostnadseffektive jo mer de er i drift. Så døgnkontinuerlig jobbing blir billigst både for oss og for byggherren. Da blir anbudssummen lavere, og det blir billigere for det offentlige å bygge prosjektene, sier Jon Sørby til Teknisk Ukeblad.

Sverige:

Restriksjoner

I dag er det slik at både byggherren og lokale myndigheter setter restriksjoner for hvor stor del av døgnet det kan jobbes.

– I årene fremover, hvor mange samferdselsprosjekter skal gjennomføres, kan det både være nyttig og nødvendig å ta i bruk flere timer i døgnet til anleggsarbeid enn det som er tilfellet i dag. Årsaken er at det kan bli ressursknapphet på maskinparker. Personlig skulle jeg ønske at byggherren åpner for døgnjobbing i større grad enn nå, og at lokale myndigheter får mindre makt til å motsette seg døgnjobbing, sier Jon Sørby.

Etter loven

Ifølge prosjektleder for Gardermoen-Biri-utbyggingen og fellesprosjektet til Statens vegvesen/Jernbaneverket mellom Minnesund og Espa, Taale Stensbye, er det arbeidsmiljølovens bestemmelser som setter begrensninger for anleggsarbeid om natten i Norge.

– I paragraf 10-11, kapittel 10, er nattarbeid ikke tillatt hvis arbeidet kan utføres på andre tider av døgnet. Her er nattarbeid definert i tidsrommet klokken 21-06, sier Stensbye til Teknisk Ukeblad.

Hensyn til naboene

Der det bor folk nær anleggsområdet er det av hensyn til naboene satt begrensninger for anleggsarbeid mellom klokken 22 og 06.

– Unntaket er tunnelarbeid hvis dispensasjon gis fra arbeidsmiljølovens bestemmelser. Hvis ikke naboer blir berørt, kan sprengningsarbeid utføres i tunneler frem til klokken 02 om natten, sier Stensbye.

Forpliktet

På spørsmål om han ønsker færre restriksjoner i forbindelse med anleggsarbeid om natten, svarer Stensbye:

– Jeg er selvfølgelig opptatt av at prosjektet kan gjennomføres så billig som mulig. Men samtidig er det sånn at vi er forpliktet av lover og regler.

Les mer om: