Ønsker døgnjobbing også i Norge

I Sverige bygger man vei raskere enn i Norge, blant annet fordi man kan jobbe hele døgnet.
I Sverige bygger man vei raskere enn i Norge, blant annet fordi man kan jobbe hele døgnet. (Bilde: Colourbox)
  • Bygg

Veidekke har entreprisen på E6 mellom Bogsrud og Minnesund i Akershus (fem kilometer), som også inkluderer bygging av ny Eidsvoll-tunnel.

– Store maskiner er helt klart mest kostnadseffektive jo mer de er i drift. Så døgnkontinuerlig jobbing blir billigst både for oss og for byggherren. Da blir anbudssummen lavere, og det blir billigere for det offentlige å bygge prosjektene, sier Jon Sørby til Teknisk Ukeblad.

Sverige:

Restriksjoner

I dag er det slik at både byggherren og lokale myndigheter setter restriksjoner for hvor stor del av døgnet det kan jobbes.

– I årene fremover, hvor mange samferdselsprosjekter skal gjennomføres, kan det både være nyttig og nødvendig å ta i bruk flere timer i døgnet til anleggsarbeid enn det som er tilfellet i dag. Årsaken er at det kan bli ressursknapphet på maskinparker. Personlig skulle jeg ønske at byggherren åpner for døgnjobbing i større grad enn nå, og at lokale myndigheter får mindre makt til å motsette seg døgnjobbing, sier Jon Sørby.

Etter loven

Ifølge prosjektleder for Gardermoen-Biri-utbyggingen og fellesprosjektet til Statens vegvesen/Jernbaneverket mellom Minnesund og Espa, Taale Stensbye, er det arbeidsmiljølovens bestemmelser som setter begrensninger for anleggsarbeid om natten i Norge.

– I paragraf 10-11, kapittel 10, er nattarbeid ikke tillatt hvis arbeidet kan utføres på andre tider av døgnet. Her er nattarbeid definert i tidsrommet klokken 21-06, sier Stensbye til Teknisk Ukeblad.

Hensyn til naboene

Der det bor folk nær anleggsområdet er det av hensyn til naboene satt begrensninger for anleggsarbeid mellom klokken 22 og 06.

– Unntaket er tunnelarbeid hvis dispensasjon gis fra arbeidsmiljølovens bestemmelser. Hvis ikke naboer blir berørt, kan sprengningsarbeid utføres i tunneler frem til klokken 02 om natten, sier Stensbye.

Forpliktet

På spørsmål om han ønsker færre restriksjoner i forbindelse med anleggsarbeid om natten, svarer Stensbye:

– Jeg er selvfølgelig opptatt av at prosjektet kan gjennomføres så billig som mulig. Men samtidig er det sånn at vi er forpliktet av lover og regler.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå