ENERGI

Ønsker å skjerme «gamle» vindkraftverk mot skatteøkning

Vindenergi-bransjen er ikke negativ til ny skatt. Men mener pengene bør gå til berørte kommuner.

Skatteinntekter fra vindkraft må tilfalle kommunene, mener Norwea.
Skatteinntekter fra vindkraft må tilfalle kommunene, mener Norwea. Foto: Statkraft

Vindkraftforeningen Norwea er positiv til økt beskatning av vindkraft, men ønsker å skjerme eksisterende kraftverk mot økt produksjonsavgift.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.