Omstridt slaktebåt fraktet mindre enn en tredjedel av laksen rederiet planla – myndighetene trekker støtte

Rederiet bak slaktebåten Norwegian Gannet forklarer avviket med en teknisk innkjøringsfase.

Omstridt slaktebåt fraktet mindre enn en tredjedel av laksen rederiet planla – myndighetene trekker støtte
Norwegian Gannet fraktet mindre en en tredjedel av laksen den hadde budsjettert med i løpet av den første perioden i drift. Foto: Astilleros Balenciaga

Slaktebåten Norwegian Gannet henter laks direkte fra merdene på Vestlandet, slakter den om bord og leverer den til pakkeriet i Hirtshals i Danmark. Metoden, som kalles Hav Line-metoden etter navnet på rederiet, er omstridt fordi myndighetene mener den kan gi norsk oppdrettsnæring et dårlig omdømme, fordi skadd og deformert fisk, såkalt produksjonsfisk, ikke sorteres ut før eksport.