Omfattende krav til dokumentasjon gjør ombruk vanskelig. Ber om enklere regler

I tillegg venter styreleder Ole-Petter Thunes i RIF at det blir økt oppmerksomhet om biomangfold, et felt som tidligere knapt har vært aktuelt for bygg.

Omfattende krav til dokumentasjon gjør ombruk vanskelig. Ber om enklere regler
RIF mener kravene tlil dokumentasjon for ombruk av gamle komponenter ikke kan være like omfattende som for nye. Bildet viser hulldekker fra gammelt regjeringsbygg som skal heises på plass på ny legevakt i Oslo. Det ble ti ganger så dyrt som å bruke nye dekker. Foto: Eirik Helland Urke

 – Fokuset på klima og miljø har eksplodert. Det er nå en eksponentiell utvikling i kundenes fokus; de har gått fra å primært være opptatt av å bli energinøytrale til også å ville bli karbonnøytrale.