NYHETER

Ombygging av fv 35 i Follo er utlyst

En omfattende ombygging av fylkesveg 35 i Follo er sendt ut på anbud. Over en strekning på to kilometer vest for Ski sentrum skal vegen få fortau og sykkelbane på begge sider av kjørebanen. Anbudsfristen går ut 28. august. 

Fortauet på nordsiden av Nordbyveien er flittig brukt av myke trafikanter. Om vel to år får de også et tilbud på sørsiden. (Foto: Anders Haakonsen)
Fortauet på nordsiden av Nordbyveien er flittig brukt av myke trafikanter. Om vel to år får de også et tilbud på sørsiden. (Foto: Anders Haakonsen) Bilde:
22. juli 2014 - 22:00

Fylkesveg 35 er også kjent som Nordbyveien. Den krysser kommunegrensen mellom Ski og Ås. Strekningen som berøres av utbyggingen ligger i begge kommunene.

Nordbyveien var lenge hovedinnfartsåren mot Ski sentrum fra vest. I 2007 ble en god del av trafikken overtatt av fylkesveg 154, bedre kjent under navnet Søndre Tverrveg.

Nå vil Vegvesenet redusere gjennomgangstrafikken i Nordbyveien ytterligere, samtidig som man vil bedre situasjon for fotgjenger og syklister.

 

Smalere kjørebaneFlere tiltak vil bli satt i verk. Det viktigste blir etablering av tosidig sykkelbane og fortau. I dag er det fortau på nordsiden av vegen. På sørsiden er det bare noen få korte strekninger med fortau til tross for sammenhengende randbebyggelse på de to kilometrene. Fortauet blir 3 meter bredt på nordsiden og 2,5 meter bredt på sørsiden. Sykkelbanene blir halvannen meter brede.

Andre tiltak som skal gjennomføres er en mindre innsnevring av kjørebanen og reduksjon av fartsgrensen fra 50 til 40 km/t. Videre blir busslommene erstattet med kantsteinstopp, gangfeltene blir opphøyd og tre kryss blir bygd om til rundkjøringer.

De totale omkostningene for prosjektet er beregnet til 243 millioner kroner. Av dette er det anslått at ca. 100 millioner skal dekkes av Ski og Ås kommuner og kabeletater. Et omfattende nytt VA-anlegg skal etableres under vegen på hele strekningen som berøres av utbyggingen.

 

Mye under bakkenDet skal også gjøres arbeid for Vegvesenet under bakken. - Deler av overvannsledningen holder ikke mål, blant annet fordi mange private har koblet spillvannsledninger til den, sier byggeleder Karsten Nordstrand i Vegvesenet. - Nå skal det legges en ny 1 000 mm overvannsledning over en strekning på 800 meter. Den blir lagt i kommunal regi, men som en del av vår entreprise. Kommunene skal også legge en egen overvannsledning som skal ta unna vann fra sidevegene.

- Hvordan blir trafikken avviklet?

- Når vegen graves opp, blir den delt i strekninger på opptil 200 meter hvor det blir lysregulert enveiskjøring. Det blir mulighet til å ta to eller flere strekninger samtidig, men de må ikke ligge etter hverandre, sier Karsten Nordstrand.

Ombyggingen av Nordbyveien er prosjektert av Rambøll. Jobben må være fullført innen 1. oktober 2016.

 

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.