Om denne tunnelen fører til noen dager forsinkelse, kan hele prosjektet måtte vente et halvt år med å åpnes

Tidsfristene er kritiske i det enorme jernbaneprosjektet.

Om denne tunnelen fører til noen dager forsinkelse, kan hele prosjektet måtte vente et halvt år med å åpnes
Da første løp i Wergelandstunnelen skulle drives raste deler av tunnelen sammen, derfor bygges det nye løpet med en åpen byggegrop. Foto: Mari Gisvold Solberg

Eidsvoll: Sakte men sikkert slår de ned spunten i byggegropa, mens de måler bevegelsen i tunnelen ved siden av. Når spunten slås 20 millimeter ned i bakken logges en bevegelse på 20 millimeter i nabotunnelen.