Oljevern i metervis fra Lofoten og Vestrålen

ENKELT: Det kreves kun en mann for å sjøsette en stor offshorelense. Vinsjen kan kobles til trykkluft enten via kompressor eller på flaske slik at luften står på kontinuerlig. (Bilde: Anders J. Steensen)
KORT TID: Fra lensen forlater vinsjen til den er i sjøen suges det nok luft inn i lensen for å fulle den med luft. Vinsje kan trekkes ut med et lite fartøy. Lensen er delt inn i seksjoner som er adskilt med en membran. (Bilde: Anders J. Steensen)
SPEISIALDUK: Remi Reinholdtsen med ringen som spenner opp lensen. Duken i denne ringen er spesiallaget for fomålet. (Bilde: Anders J. Steensen)
BERESKAP: Fire store offshorelenser står på kaia i Fiskebøl for å sikre rask tilgant tillenser. Hver av lensene er på 800 meter. (Bilde: Anders J. Steensen)
RETT PÅ RULL: EN offshorelense legges rett på rull. Dette er en lense med 1,5 meter i diameter. (Bilde: Anders J. Steensen)
800 METER: Lensen lages i en hel lengde. (Bilde: Anders J. Steensen)
EGENUTVIKLET: I samarbeid med leverandører har Norlense utviklet maskineriet som brukes blant annet til sveising av duk. (Bilde: Anders J. Steensen)
TELT: Norlense produserer også telt hvor trykklyftslangene brukes som teltstenger. Disse er raske å sette op og transportere. ¿ Brukes blant annet til feltsykehus i forsvaret, forteller Remi Reinholdtsen. (Bilde: Anders J. Steensen)

Norlense

Etablert 1975

Sted Fiskebøl, Hadsel kommune i Vesterålen

Antall ansatte: 40

Omsetning: ca. 60 millioner

Produserer: Offshorelenser, kystlenser, lenser for å beskytte strandsonen og beredskapstelt

FISKEBØL: Mens regionen for øvrig lider under at få bedrifter er knyttet til oljeindustrien, har Norlense en markedsandel på 90 prosent på offshorelenser.

Nytt system

Norlense er den første bedriften i Nord-Norge som har fått tildelt midler til et hovedprosjekt gjennom Norges Forskningsråds Petromaks-program.

Prosjektet skal utvikle et nytt system for oljevern som fungerer i enda dårligere vær, kan operere kystnært og under vanskelige strømforhold.

Dette er en lense som skal fungere sammen med en separator og en skimmer for å håndtere olje som er oppløst i sjøen på grunn av brytende bølger.

– Vi starter arbeidet nå i høst med å utvikle den nye lensen, forteller salgssjef Asbjørn Klaussen.

Bruker trykkluft

I dag produserer bedriften lenser både for vern i kyst–, strandsonen, for offshorebruk og oppblåsbare telt til beredskapsformål. Alt er basert på egenutviklet teknologi.

Det spesielle med Norlenses teknologi er at de bruker trykkluft til å holde lensene. Norlense har en egenutviklet trykkluftslange som brukes for å spenne opp lensen slik at lensen selv blir flytelegemet. Dermed unngås store flyteelementer i lensen.

Dette gir tre store fordeler;

  1. Lensen kan ligge klar med trykkluft på vinsj.
  2. Lensen følger havets bølgebevegelser uten knekkpunkter.
  3. Lensen er svært rask å sette ut, krever lite dekkslast på fartøy samt krever minimalt med personell.
Moderne produksjon

Rundt 40 millioner kroner har Norlense og dets eiere investert i nye produksjonslokaler og nytt produksjonsutstyr.

– Vi har utviklet egne maskiner for å sveise skjøter, sette i maljer og montasje av de forskjellige dukene samt kjetting eller blytau for å holde lensen i riktig posisjon i vannet. Derfor kan vi produsere lenser raskere og mer effektivt, sier teknisk sjef Remi Reinholdtsen.

Tokrets system

Lensen er laget slik at den har et langt skjørt med vekt i bunnen og et kort skjørt. Selv flyteelementet er spent opp med trykkluftslanger, en for de små lensene i kystsonen, mens store offshorelenser har tokrets trykkluftsystem.

Lensen er seksjonert med innvendige membraner.

– Slangen har dobbelt funksjon, de sikrerr at det kommer luft til selve flytelegemet gjennom slangen, samt at det holder spalten mellom de to skjørtene åpent for å sikre lufttilgang når lensen sjøsettes, forteller Reinholdtsen.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå