IKT

Oljesmurt e-handel

– Internett må anses som en ny viktig måte å redusere kostnadene på for oljeindustrien, sier Statoils direktør for anskaffelser og industrirelasjoner, Peter J. Tronslin, til Teknisk Ukeblad.

Statoil er blitt ett multinasjonalt selskap med 17.000 ansatte i 20 land. Gjennom hele sin historie har selskapet, som andre oljeselskaper, fulgt flere strategier for å redusere kostnader. Det viktigste for bransjen har vært å forbedre teknologien i oljeutvinningen, men næringen har også økt produktiviteten gjennom bedre håndtering av sine verdier, restrukturering og outsourcing samt fusjonering og samarbeid.

For å rasjonalisere og effektivisere selskapet har Statoil, siden slutten av 1995, kjørt prosjektet Bedre, raskere arbeidsprosesser (BRA). Hovedmålet har vært en rekke interne arbeidsprosesser. Statoil har brukt såkalte ERP-løsninger (Enterprice resource management) fra SAP i dette arbeidet og er dette selskapets største kunde i Norge.

Nå seiler Internett opp som en ny stor mulighet for å gjøre selskapet mer lønnsomt å konkurransekraftig. Ifølge Tronslin vil bruken av Internett påvirke selskapet på en rekke områder. – For det første vil det bety reduserte kostnader og økt effektivitet, men også at vi kan utvikle nye forretningsområder og bidra til å skape og vedlikeholde komparative fordeler.

Tronslin fremholder at det i en verden som stadig blir mindre, der tidligere begrensninger som tid og fysiske grenser forsvinner, stilles helt nye krav.

– Samarbeid mellom de store aktørene i oljebransjen er det som skal til for å utløse gevinstene av elektronisk handel. Finansselskapet Golman Sachs antar at elektronisk handel vil bidra til en kostnadsbesparelse på mellom fem og ti prosent.

Elektronisk handel

De siste årene har Statoil interessert seg stadig mer for innkjøpssiden av elektronisk handel. – Vi regnet med at denne teknologien kunne bidra til betydelige besparelser og forenklinger i forhold til vanlige innkjøpsrutiner.

Statoils første prosjekt på dette området fikk navnet Statoil Pilot. Det er et enkelt nettbasert innkjøpssystem for å effektivisere rekvirering og innkjøp. Systemet er basert på SAPs forretningslogikk, men Statoil har valgt å lage grensesnittet selv for å gjøre systemet enda enklere i bruk. Systemet, som først og fremt benyttes til innkjøp av enkle konsumvarer, inneholder en database med produkter som kan bestilles direkte fra leverandørene.

– Pilot-systemet har en viktig rolle i utprøvingen av denne teknologien, som vi tror vil få stor betydning på et langt videre område i årene fremover. Slike systemer gjør transaksjonskostnadene mye lavere og gir større lojalitet til selskapets rammeavtaler, sier Tronslin.

Felles produktinfo

Det neste store skrittet i Statoils e-handelsstrategi er eOil. – Gjennom dette prosjektet har vi tenkt å realisere mange av de gevinstene elektronisk handel kan tilby, sier Tronslin. Han forteller at Statoil er en av initiativtakerne til prosjektet, som samler mange av de store selskapene på norsk sokkel. Selv om de forskjellige selskapene har ulike strategier på dette området, er de enige om å opprette en felles database der produktinformasjon fra selskapenes leverandører samles. Leverandørene skal selv oppdatere og vedlikeholde databasen, men sparer store ressurser fordi de slipper å skreddersy informasjonen til hver deltaker.

Ifølge Tronslin skal eOil være operativ fra september i år. – Den strukturerte og enhetlige organiseringen av produktinformasjonen vil gjøre det enklere for oljeindustrien å finne frem i produkter fra alle tilbyderne. Samtidig regner vi med lavere priser – fordi markedet blir mer gjennomsiktig.

Uavhengig portal

Ikke lenge etter at den norske oljeindustrien etablerte eOil, ble det internasjonale Global Procurement Exchange annonsert. Den 11. april uttalte 14 av de største oljeselskapene, deriblant Statoil, at de vil etablere en uavhengig innkjøpsportal for oljeindustrien.

Portalen skal være et globalt elektronisk marked for både store og små kjøpere og selgere. Rundt 70 mennesker jobber nå i Houston med etableringen og antallet vokser raskt. – Vi tror at Statoil kan bidra til å bringe resultatene fra eOil inn i denne portalen. Det vil gjøre portalen mer nyttig for oss og bringe mer fokus over til Europa, sier Tronslin..

Statoil tror at det kan være mulig å spare rundt 6–700 millioner kroner med effektiv bruk av e-handel. – Beløpet kan bli vesentlig høyere gjennom ulike former for innkjøpsfunksjoner, men vi må passe på å fokusere mer enn pris, sier Tronslin.

Les mer om: