OLJE OG GASS

– Oljesand er ikke skittent

Oljesand fra Canada. Statoilhydro har brukt  12 milliarder kroner for å kjøpe North American Oil Sands Corporation (NAOSC).
Oljesand fra Canada. Statoilhydro har brukt 12 milliarder kroner for å kjøpe North American Oil Sands Corporation (NAOSC).Bilde: DAVID BOILY
Ole K. Helgesen
30. juni 2009 - 11:35

I en rapport fra det offentlige canadiske forskningsinstituttet Alberta Energy Research Institute (AEIR) sammenlignes de totale livsløpsutslippene fra oljesand med klimagassutslippene som følge av andre typer råolje.

Rapporten, som skal offentliggjøres om et par uker, konkluderer med at forskjellene ikke er særlig store.

– Oljesand kan i realiteten føre til mindre utslipp enn olje som er produsert i Mexicogulfen, mener forskningsinstituttet.

Små forskjeller

Administrerende direktør i AEIR, Eddy Isaacs, sier til Teknisk Ukeblad at forskjellene mellom klimagassutslippene fra oljesand og andre typer olje er små.

– Hele 75 prosent av utslippene fra olje kommer som følge av at oljen forbrennes som bensin i biler. Det man krangler om, er de resterende 25 prosentene som kommer fra selve produksjonen, sier han.

Lavere utslipp enn amerikansk olje

Isaacs forteller at flere metoder for oljesandutvinning fører til omtrent like store utslipp som råolje fra Mexicogulfen.

Han mener de tallene som benyttes i dag blir feil fordi man ikke tar hensyn til andre effekter som følge av produksjonen.

– Når man benytter damp for å utvinne oljesand, får man elektrisitet som et biprodukt. Og når denne elektrisiteten blir ført inn på strømnettet og erstatter strøm fra kullkraft, kan man argumentere for at alle typer oljesandproduksjon fører til lavere klimagassutslipp enn råolje som raffineres i USA, sier han.

Ulike metoder

I rapporten har AEIR rangert ulike typer olje etter produksjonsmetode, transport og geologiske faktorer som har betydning for de totale utslippene.

Best ut kommer lettolje fra Saudi-Arabia. Råolje fra Nigeria skal være den importerte råoljen som fører til høyest utslipp, men også olje fra Mexicogulfen kommer dårlig ut.

Og oljesandutvinning som er basert på gruvedrift kommer bedre ut de fleste typer amerikansk råolje.

Oljesandproduksjon basert på den dampbaserte metoden (SAGD), som blant annet StatoilHydro skal benytte, fører til noe høyere utslipp på grunn av et høyt energiforbruk.

Men dersom denne metoden kombineres med bruk av løsningsmidler for å gjøre oljen mer tyntflytende, fører heller ikke denne prosessen til høyere utslipp enn råolje fra Mexicogulfen, ifølge rapporten.

Bekymret for nye lover

Rapporten om livssyklusutslipp og argumentet om at elektrisitet fra oljesandutvinningsprosessen reduserer kullkraft blir viktig for canadiske myndigheter når de skal forhandle med amerikanske myndigheter om utslippsstandarder.

Canada har lenge uttrykt bekymring for at nye energilover i USA kan legge restriksjoner for import av olje fra Albertas store oljesandforekomster.

Høyere Statoil-utslipp

Statoil har også regnet på livssyklusutslippene fra sitt oljesandprosjekt.

– Som denne rapporten sier, skjer en stor andel av CO 2-utslippet i forbrenningsfasen, for eksempel når vi forbrenner bensin i biler. I et livsløpsperspektiv vil vår SAGD-metode føre til 10-15 prosent høyere utslipp av CO 2 per fat enn gjennomsnittlig konvensjonell oljeproduksjon i verden. Derfor bruker vi store ressurser til forskning for å redusere CO 2-intensiteten i produksjonsleddet, sier Statoils talskvinne Mari Dotterud til Teknisk Ukeblad.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.