OLJE OG GASS

Oljeproduksjonen faller

Bilde: Marit Hommedal/Statoil

I statsbudsjettet anslår regjeringen at den samlede oljeproduksjonen blir på 2,3 millioner fat per dag i 2009, en nedgang på syv prosent fra 2008.

Mer gass

Samtidig som oljeproduksjonen avtar, øker gassproduksjonen. I 2009 forventes produksjonen av salgbar gass å bli nærmere 103 milliarder standard kubikkmeter, en økning på rundt syv prosent fra 2008.

Produksjonsanslagene er uendret fra RNB 2009.

Ikke påvist

De totale utvinnbare ressursene på norsk sokkel utgjør i dag rundt 13,4 milliarder Sm 3 oljeekvivalenter.

Siden starten på oljeproduksjonen i Norge er rundt 38 prosent av disse produsert, mens en fjerdedel er ennå ikke påvist.

Et høyt aktivitetsnivå og fokus på økt utvinning på eksisterende felt er svært viktig for å realisere ressurspotensialet på norsk sokkel.

I dag er 54 prosent av oljeressursene på norsk sokkel produsert, mens kun 22 prosent av gassressursene er produsert.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.