Oljeprisfallet: 7 årsaker til at krisen ikke ble større

Oljeprisfallet: 7 årsaker til at krisen ikke ble større
Grafene peker mot tilstandene før oljekrisen.

Oljeinvesteringene øker kraftig, samtidig som arbeidsledigheten blant oljeingeniører er tilbake på 2014-nivå.