Menon Economics om grønn maritim industri

Oljenedturen satte fart i grønn maritim industri: Tredoblet på tre år

Omstillingen til mer og mer grønn og miljøvennlig skipsfart og maritime aktiviteter, kommer Norge til gode på minst tre områder.

Norske verft som bygger miljøvennlige skip, som Ulstein Verft med Color Hybrid, er den del av den grønne, maritime næringen.
Norske verft som bygger miljøvennlige skip, som Ulstein Verft med Color Hybrid, er den del av den grønne, maritime næringen. (Foto: Ulstein Group)

Omstillingen til mer og mer grønn og miljøvennlig skipsfart og maritime aktiviteter, kommer Norge til gode på minst tre områder.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Etter oljeprisnedgangen i 2014, har den maritime industrien blitt nødt til å tenke nytt. Det har medført en økning i omsetning, arbeidsplasser og eksport.

Grønn omsetning fra maritim sektor var i 2018 på 28 milliarder kroner. Det er en tredobling på tre år. 28 milliarder koner utgjør om lag syv prosent av den totale omsetningen fra industrien. Rundt 30 prosent av dette kommer fra eksport.  Den grønne delen av maritim industri står for rundt 8.000 arbeidsplasser.

Dette kommer fram i en rapport Menon Economics har laget for Eksportkreditt Norge, Rederiforbundet, Enova og NCE Maritime Cleantech. Rapporten blir lagt fram i dag, torsdag.

Les også

Verft størst

Menon har kartlagt og analysert den grønne verdiskapingen fra 2014 og fram til i dag. Kartleggingen dekker alle segmenter og aktørgrupper, inkludert verft, utstyrsprodusenter, nærskipsfart, «deep sea», redere, havvind, og olje og gass.

Av de 28 milliardene, står verft for størst andel med åtte milliarder kroner i 2018. Utstyrsprodusenter, offshorerederiene og de teknologiske tjenesteleverandørene stod for henholdsvis fem, fire og fire milliarder kroner av omsetningen i 2018.

Utålmodig

Daglig leder Hege Økland i NCE Maritime Cleantech er på den ene siden glad for tallene, men samtidig utålmodig.

– Rapporten viser at vi er på rett vei. Men tempoet er for lavt. Syv prosent av omsetningen er for lite dersom vi skal nå både nasjonale og internasjonale klimamål, sier Økland til TU.

Hun sikter til Norges mål i henhold til regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart og FNs skipsfartsorganisasjon IMO med mål om 50 prosent klimagasskutt innen 2050. Det skal skje samtidig med en 20–30 prosent vekst i skipstransport de neste 20 åra.

Les også

Muligheter

Menon trekker nettopp fram de spreke ambisjonene som et mulighetsvindu. Norge ligger langt frampå med LNG-drevne ferger og skip, elektriske ferger og hybride fartøy, for å nevne noe.

Økland er helt enig i den konklusjonen, men savner noen drivere for å få fortgang.

Daglig leder i NCE Maritime Cleantech, Hege Økland.
Daglig leder i NCE Maritime Cleantech, Hege Økland. Foto: Tore Stensvold

– Vi burde kunne kapitalisere mer og raskere ut fra vår posisjon. Det er veldig viktig at vi ikke hviler på laurbærene nå.

Hun påpeker at hjemmemarkedet spiller en avgjørende rolle.

– Vi trenger strengere utslippskrav. Da må politikerne være tøffere. Norge er en pådriver internasjonalt, blant annet gjennom IMO. Vi ser også at norske krav blir lagt merke til ute, sier Økland.

Cruise kommer etter

Blant annet har en hel cruiseindustri snudd seg om og tar på grønne klær. LNG som drivstoff er på full fart inn og batterier er det neste.

Det har norske Corvus Energy allerede merket. De fikk denne uka en rammeavtale med Carnival-selskapet Costa Group. De vil tilpasse batterier i flere av sine cruiseskip.

AIDAperla er først ute og skal neste vår installere 10 MWh batterier og koble seg på landstrøm i Norge i mai 2020.

Total grønn maritim omsetning, fordelt på ulike segmenter i perioden 2014–2018. Mørkegrønn er 100 % grønn, f.eks. batterier. Lysegrønn er ca. 20 % grønn, f.eks. LNG-drevne skip og ferger. Kilde: Menon Illustrasjon: Menon

–  Det ville aldri skjedd om ikke norske politikere hadde stilt krav til utslipp i norske verdensarvfjorder fra 2026, sier Økland.

Les også

Norsk kraft

Administrerende direktør Geir Bjørkeli i Corvus har sagt det flere ganger:

– Norske krav har utløst en lang rekke forespørsler om større batteripakker.

Det bekrefter konsernsjef Michael Thamm i Costa Group overfor TU. Costa Group er en del av Carnival Corporation og har merkevarene Costa Cruises og Aida.

På telefon fra Tyskland er beskjeden klokkeklar.

Landstrøm-utfordring

– Norge utfordrer oss og får oss til å strekke oss lenger. Vi er på vei i samme retning, men det går mye fortere på grunn av dere, sier Thamm til TU.

Han sier at Aida- og Costa-flåten nå skal elektrifiseres og gjøres klar for landstrøm. Han takker for kravene, men kommer med ett tilbake:

– Dere må lage en plan for å bygge ut landstrøm i alle cruisehavner. Vi vil seile utslippsfritt med batterier til og fram, og koble oss på landstrøm, sier Thamm.

Grønnere enn andre

I Menons analyse kommer det fram at verdiskapingen per ansatt er betydelig høyere for grønn maritim enn for gjennomsnittet av norsk næringsliv utenom olje og gass.

– For Norge vil det følgelig være lønnsomt om mer arbeidskraft og kapital tilflyter grønn maritim. Vekst i grønn maritim vil gjøre Norge rikere, og rikere enn om veksten skjer i et gjennomsnitt av andre næringer i Fastlands-Norge, skriver Menon.

Konklusjonen blir at det for norsk økonomi derfor vil være svært positivt om etterspørselen etter grønn maritim øker.

Les også

Eksport-økning

I 2018 kom om lag 30 prosent av den grønne omsetningen fra eksport. Med økende fokus på utslippsreduksjon internasjonalt kan en strategisk satsing på mer miljøvennlige løsninger bidra til å vesentlig øke eksporten fra den norske maritime næringen.

– Eksporten fra norsk maritim næring er allerede nå i overkant av 200 milliarder kroner. Med økt internasjonalt fokus på miljø, vil vi trolig se en dreining av norske leveranser i grønn retning, skriver Menon.

Miljødirektør i Aida, Monika Griefahn med en hånd på kabelen da "AIDAsol" for første gang koblet seg på landstrøm i Hamburg i2016. Bilde : Axel Heimken/AIDA

Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge, sier at økt fokus på utslippsreduksjoner internasjonalt, gir store muligheter.

– At flere norske bedrifter i maritim næring har gått foran for å gjøre sin aktivitet mer miljøvennlig, gir bransjen et strategisk konkurransefortrinn og muligheter for nye arbeidsplasser og ytterligere verdiskapning. Vi skal gjøre vårt ved å jobbe tett med næringen og å tilby konkurransedyktig finansiering til kjøpere av norsk, grønn maritim teknologi, sier Søberg.

Takk til krise

Rapporten kan tolkes som at vi delvis kan takke nedturen etter oljeprisfallet i 2014 for den grønne dreiingen av maritim industri.

Menon skriver: «Den betydelige veksten i grønn maritim kan dels forklares med redusert etterspørsel fra olje og gassnæringen og dels med økt vilje til satsing på grønne løsninger i maritim næring. En satsing på grønn maritim kan på denne måte ses som et strategisk trekk for å kompensere for et betydelig fall i etterspørselen fra olje og gassnæringen. Trekket er strategisk fordi satsingen vi l styrke maritim nærings konkurranseevne i en situasjon hvor den internasjonale etterspørselen etter grønne løsninger forventes å øke.

Ifølge Menon-rapporten har de lagt seg på en konservativ linje i kategorisering av hva som hører til «grønn maritim».

Blant annet er all omsetning og investering som rederiene hvert år gjør for å gjøre flåten mer energieffektiv utelatt.  Det utgjør om lag 5 milliarder kroner. De har heller ikke tatt hensyn til mer energieffektive skip, hybriddrift eller bruk av landstrøm.

Les også

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå