OLJE OG GASS

Oljenæringen mener den ikke er miljøversting

Utslippene fra norsk sokkel har stabilisert seg de siste ti årene, og mange har et feil bilde av oljenæringen som miljøversting, mener miljøsjefen i OLF.
Utslippene fra norsk sokkel har stabilisert seg de siste ti årene, og mange har et feil bilde av oljenæringen som miljøversting, mener miljøsjefen i OLF. Bilde: Statoil
16. juni 2011 - 07:22

– Det er et vrengebilde at norsk oljeindustri stadig øker klimagassutslippene. Folk blir sittende igjen med et feil bilde som vi ønsker å korrigere, slår miljødirektør i OLF, Tore Killingland, fast.

Flatet ut

Han mener at utgangspunktet for debatten ofte er at olje- og gassindustrien forurenser stadig mer mens virkeligheten er at utslippene har flatet ut de siste ti årene og stabilisert seg.

– Miljørapporten dokumenterer at samlet CO2-utslipp fra virksomheten på norsk sokkel var 12,6 millioner tonn. De siste ti årene har utslippene holdt seg mellom 12 og 14 millioner tonn. Dette må sees i lys av ODs prognoser som spår at utslippene vil øke. Disse prognosene har vi klart å gjøre til skamme, sier Killingland til NTB.

Enige

Han legger vekt på at både Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) og Oljedirektoratet (OD) stiller seg bak tallene i rapporten.

– Det er med andre ord faglig enighet om faktagrunnlaget i rapporten. Derfor håper vi at den skal danne grunnlaget for en mer nyansert debatt. Den norske debatten er ikke alltid preget av fakta, men jeg håper årets miljørapport vil bidra til en mer edruelig diskusjon, sier Killingland.

Han underslår ikke at oljeindustrien er en betydelig forurenser, men sier det er feil at klimagassutslippene fra olje- og gassvirksomheten har en større andel av utslippene enn det den relativt sett burde ha.

Ingen store utslipp

Rapporten viser at det ikke var noen store utslipp i fjor fra norsk sokkel. I alt ble det rapportert 140 utslipp. Totalt volum olje fra akutte utslipp kom opp i 111 kubikkmeter.

Det ble videre rapportert 158 tilfelle av kjemikalieutslipp i 2010 med en samlet utslippsmengde på 6.376 kubikkmeter. Lekkasje av borekaks og borevæske fra injeksjon dominerer.

En firedel

Utslippene av CO2-ekvivalenter var i fjor 53,7 millioner tonn ifølge Statistisk sentralbyrå, 4,8 prosent mer enn i 2009. Olje- og gassindustrien sto for en firedel av de norske utslippene, omtrent det samme som i 2009.

Den største kilden til CO2-utslipp fra norsk sokkel er turbinene på installasjonene til havs.

– Med utgangspunkt i 1991 er det riktig at klimagassutslippene fra olje- og gassvirksomhet har økt, men da var bransjen inne i en oppbyggingsfase. Vender vi blikket 20 år fram i tid, viser ODs prognoser at utslippene blir halvert, sier Killingland.

– Vi er i god rute til å nå vår ambisjon om et årlig utslippskutt som øker til 1 million tonn i 2020, legger han til.

Vil ha klimafond

Killingland sier at tiltak for å redusere utslipp fra norsk sokkel er dyrt, slik at miljøgevinsten for hver krone ikke blir særlig stor.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

– Pengene må brukes der de gir størst miljøgevinst. Det er ikke olje- og gassindustrien. Derfor har OLF i flere år foreslått at et klimafond basert på CO2-avgiften. Et slikt fond vil kunne gi betydelig kapital til det samlede klimaarbeidet, sier miljøsjefen i OLF.

Stoltenberg:

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.