SAMFUNN

Oljen ødelegger skaperevnen

Norge forsømmer sin konkurranseutsatte sektor. Dette ble konklusjonen da Teknisk Ukeblad rett før jul satte søkelyset på produktivitetsutviklingen i norsk industri. tekblad.no tok ballen videre, og spurte dere lesere om dere er enige i TUs førjulsdom. Nå er svaret klart.

Skylder på olja

Vårt utgangspunkt i spørreundersøkelsen var spissformuleringen «Norge havner sist i en internasjonal studie av produktivitetsutviklingen i industrien. Våre naboland er dyktigere til å skape nye bedrifter. Er oljerikdommen årsaken til liten nyskaping i Norge?»

Hele 56 prosent av de som svarte at «Ja, nordmenn mangler et press på seg til å skape nye verdier»

Bare fire prosent av de spurte var totalt uenige: «Påstanden er feil. Nordmenn er ikke mindre produktive eller dårligere til å skape nye bedrifter.»

Et stort mindretall (41 prosent) ser en annen sammenheng: «Nei, dårligere rammebetingelser er årsaken.»

Kuwait-økonomi

Avtroppende president Roger Johansen i Norges Ingeniørorganisasjon (Nito) sa til Teknisk Ukeblad i desember at myndighetene bevisst eller ubevisst fører en politikk som bringer Norge inn i en Kuwait-økonomi.

– Vi må styrke konkurranseutsatt industri slik at vi har noe å leve av når oljen tar slutt. Derfor høres det helt rart ut at vi må pålegge konkurranseutsatt industri større byrder fordi veksten i offentlig sektor er for sterk, sier Johansen.

Les mer om: