ENERGI

Frp og MDG krever sikkerhetstiltak rundt norske gassrørledninger

Oljeministeren: – Sikkerheten på norsk sokkel er høy.

Gasslekkasjen fra Nord Stream 2, sett fra det danske Forsvarets F-16.
Gasslekkasjen fra Nord Stream 2, sett fra det danske Forsvarets F-16. Foto: Forsvaret i Danmark
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

Tirsdag kom nyheten om tre lekkasjer fra gassrørledningene Nord Stream 1 og 2, like utenfor øya Bornholm i Østersjøen. Rørene frakter gass mellom Russland og Tyskland gjennom Østersjøen.

Skadene på ledningene er uten sidestykke, ifølge selskapet Nord Stream AG. Tyske og danske myndigheter har antydet at det kan være snakk om sabotasje, mens flere eksperter har sagt at det er usannsynlig at det er en ulykke.

Både Frp og MDG etterlyser sikkerhetstiltak rundt norske gassrørledninger.

Til TU uttaler olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) på generelt grunnlag at sikkerheten på norsk sokkel er høy og at selskapene har stor oppmerksomhet om sikker drift.

– Vi vet ikke mer nå om årsakene til denne lekkasjen, sier han. 

Etterlyser sikkerhetstiltak

Frps energipolitiske talsperson, Marius Arion Nilsen, mener det er svært urovekkende dersom lekkasjene fra Nord Stream og Nord Stream 2 skyldes sabotasje.

– Samtidig bør man ikke kategorisk utelukke at det kan ha en sammenheng med at Norge i dag åpner en ny gassrørledning mot Polen og Danmark, sier han.

Tirsdag var Aasland til stede under åpningen av gassrørledningen Baltic Pipe, som forsyner Polen og Danmark med gass fra Norge. Baltic Pipe knytter Polen til eksisterende gassrør mellom Norge og kontinentet og skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten til både Polen og Danmark og andre land rundt Østersjøen og Øst-Europa.

Nilsen mener regjeringen straks bør gå i dialog med EU, Danmark og Polen for raskt å sikre sikkerhetstiltak rundt norske gassrørledninger.

– Dette er kritisk viktig infrastruktur som i praksis vil bidra til å gjøre Europa mindre avhengig av russisk gass, sier Nilsen.

– Disse tiltakene må være på plass som et minimum fram til man har fått avklart årsaken til dagens hendelser, sier han.

TU har spurt Aasland om hvordan de følger situasjonen rundt lekkasjene og om det vurderes tiltak for å sikre norske rørledninger, uten at han svarer direkte på disse spørsmålene. 

I Danmark har de nå satt krisestab for å samordne håndteringen av gasslekkasjene i Østersjøen, og de hever beredskapsnivået i både kraft- og gassektoren.

De røde punktene viser omtrent hvor lekkasjene på Nord Stream 1 og 2 befinner seg. Illustrasjon: Gazprom/Kjersti Magnussen

Droner ved norske oljeplattformer

MDGs utenrikspolitiske talsperson, Carl Johansen, påpeker at det nylig er observert ukjente droner ute ved norske olje- og gassplattformer. Han mener vi nå ser et Russland som viser mer aggresjon og mindre hemninger for hva slags metoder de kan ta i bruk.

– Jeg forventer at regjeringen i samråd med forsvaret, politiet og oljeselskapene øker beredskapen og overvåkingen ved olje- og gassinstallasjoner, og ikke minst ved gass- og strømledningene som går fra Norge til Europa. Nå som vi opplever det som er mulig sabotasje mot Nord Stream ikke lenge etter at det er observert ukjente droner ved norske oljeinstallasjoner, er det behov for at vi ikke tar noen sjanser, sier han.

Nå som Russland ikke leverer gass til Europa, er Norge den største leverandøren av gass til kontinentet. Det øker risikoen for at vi er et sabotasjemål, understreker Johansen.

– Gassen vi produserer er helt nødvendig for å få Europa gjennom vinteren. Skulle noe skje med disse leveransene, er vi og Europa dårligere stilt med det vil Putins ønsker om å skape kaos og splittelse enklere kunne gjennomføres.

Ptil: – Sikkerhet er ekstra viktig nå

I Norge er myndighetsansvaret for kraft- og gassinfrastruktur delt i to.

Gassco, som opererer norske gassledninger, skriver til TU at de er «kjent med medieomtalte hendelser knyttet til Nordstream-rørledningene og følger situasjonen sammen med relevante myndigheter». De uttaler videre at de jobber med å få oversikt og forstå situasjonen. 

Petroleumstilsynet skriver at rettighetshaverne på norsk sokkel er pålagt å iverksette og opprettholde sikringstiltak for å bidra til å hindre bevisste anslag mot innretninger, samt til enhver tid ha beredskapsplaner for slike anslag.

– Norge skal være en stabil leverandør av olje og gass. Sikkerhet og sikring er alltid viktig, men med dagens trusselbilde er det ekstra viktig, sier pressekontakt Øyvind Midttun.

Statnett skriver til TU at de har hatt forhøyet aktsomhet siden krigen i Ukraina brøt ut, og følger situasjonen tett i samråd med relevante myndigheter. Også NVE, som har ansvaret for beredskap i kraftsektoren, skriver at de allerede i noe tid har hatt beredskap knyttet til forsyningssikkerhet i kraftforsyningen i Norge.

«Beredskapen innebærer blant annet at vi har økt fokus på sårbarheter, hendelser og håndtering, samt rasjonering. Vi gjør fortløpende vurderinger og følger situasjonen tett,» skriver Kristian Markegård, direktør for tilsyn- og beredskapsavdelingen i NVE.

Er kjent med meldingene om droner

Som Johansen påpeker er ikke lekkasjene de neste uvanlige hendelsene knyttet til olje- og gassinfrastruktur den siste tiden. På norsk sokkel har det ved flere anledninger blitt observert ukjente droner innenfor sikkerhetssonen til minst fire felt i Nordsjøen.

I går gikk Petroleumstilsynet ut med en melding, hvor de ber oljeselskaper og rederier som opererer på sokkelen om å øke årvåkenheten.

Det er arbeids- og inkluderingsdepartementet som har det overordnede ansvaret sikkerhet og beredskap i petroleumsvirksomheten. Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen opplyser til TU at departementet er kjent med meldingene om droner som er observert i Nordsjøen. 

– Petroleumstilsynet fører tilsyn med at selskaper og operatører i petroleumsvirksomheten ivaretar sitt ansvar for sikkerhet og sikring i tråd med regelverket. Generelt vil det være samarbeid og kontakt mellom myndigheter ved slike hendelser. Petroleumstilsynet har kontakt med andre aktuelle myndigheter for å kartlegge og følge utviklingen, uttaler hun i en e-post via kommunikasjonsavdelingen.

Les også

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.