Oljeindustriens Landsforening bytter navn

Blir til Norsk olje og gass

Oljeindustriens Landsforening bytter navn
Oljeindustriens landsforening blir til Norsk olje og gass. Bilde:

Petroleumsnæringens organisasjon bytter navn for å synliggjøre at gass er en vel så viktig energiressurs som olje i framtida.

Mer presist

– Olje og ikke minst gass er sentrale energikilder, også for kommende generasjoner. Det nye navnet uttrykker mer presist hva vi er i dag og hva vi skal være i fremtiden, sier administrerende direktør Gro Brækken i Norsk olje og gass.

Det nye navnet tas i bruk fra mandag av og erstatter det 23 år gamle Oljeindustriens Landsforening (OLF).

– Det nye navnet løfter tydelig fram at vi også er en gassnasjon. Eksport av norsk gass er sentralt i et miljøperspektiv med tanke på å redusere bruk av kullkraft i Europa, sier Brækken.

Les også: Disse prosjektene sprekker med 40 milliarder

40 prosent dyrere enn i Storbritannia

Her stuper livbåten 60 meter