OLJE OG GASS

Oljeindustrien til angrep på Erik Solheim

Per Terje Vold, administrerende direktør i Oljeindustriens Landsforening, OLF
Per Terje Vold, administrerende direktør i Oljeindustriens Landsforening, OLF Bilde: Picasa 2.7

Direktøren i Oljeindustriens Landsforening sier at miljø- og utviklingsminister Erik Solheim viser liten forståelse for verdenssamfunnets utfordringer når han kjemper for en nedtrapping av norsk olje- og gassvirksomhet.

– Umoralsk

Han mener det ville vært naturlig at en minister som sitter med både miljø og bistand tok innover seg at verden har to problemer, både klimautfordringen og energimangel.

– 1,6 milliarder mennesker i verden har ikke tilgang på elektrisitet, og energiproblemet skaper fattigdom og økt dødelighet. Derfor er det direkte umoralsk å nekte den fattige delen av verden energi. Likevel har vi politikere som snakker om å øke bistand samtidig som de vil stanse energitilgangen til fattige.

Dårlig klimatiltak

Vold hevder at det er ikke er tvil om at verden vil være avhengig av fossil energi i flere tiår framover.

– Det internasjonale energibyrået slår fast olje og gass vil være de viktigste energikildene. Fornybar energi kommer mer og mer, men det vil i alle fall gå mange tiår før vi ser en betydelig effekt av dette.

Lite gjennomtenkt

På bakgrunn av IEAs estimater mener Vold at Solheims og miljøbevegelsens krav om stenging av nye områder for petroleumsvirksomhet av klimahensyn, er lite gjennomtenkt.

– Hvis vi faser ut norsk olje- og gassvirksomhet, er det et alvorlig slag mot det globale klima. Tar man bort et norsk oljefat, vil det erstattes av et annet som slipper ut mer CO2. I tillegg vet vi at norsk gass erstatter kull på kontinentet og dermed fører til utslippsreduksjoner i Europa. Utslippskuttene som følge av norsk gass er fire ganger høyere enn Norges totale utslipp, sier Vold.

– Konsekvenser for velferdsstaten

– Å la olje og gass ligge i bakken på norsk sokkel er også det desidert dyreste klimatiltaket man kan finne på. Denne bransjen har gitt staten 1400 milliarder kroner i inntekter de siste fire årene. Og næringen gir langsiktige arbeidsplasser til 250 000 mennesker over hele landet.

– Hvis norske politikere går inn for ikke å åpne nye områder, vil det bety begynnelsen på slutten for det norske oljeeventyret. Da må disse politikerne ta ansvaret. Jeg vil gjerne se en konsekvensutredning om hva dette vil bety for velferdsstaten.

Naivt

Ifølge Vold er det naivt å tro at fornybar energi kan erstatte inntektsstrømmen fra petroleumsnæringen.

– Fornybar energi trenger betydelige subsidier i mange år framover og vil aldri kunne erstatte petroleumsinntektene.

– OLF har ikke fulgt med i timen

UENIG: Miljøvernminister Erik Solheim mener kritikken fra Per Terje Vold er meningsløs. Josefsen, Jon-Michael

Miljøvernministeren sier han ikke vil verne Lofoten og Vesterålen av klimahensyn.

Erik Solheim slår hardt tilbake mot OLF-leder Per Terje Vold.

– Kritikken fra Vold er meningsløs. Han har rett i at verden har et energiproblem, men det er ingen utviklingsland som krever at vi skal øke vår produksjon. De vil ha hjelp til å øke sin egen energiproduksjon. Og det er nettopp derfor vi har satt i gang mange prosjekter som baserer seg på ren energi i utviklingsland.– Omstilling nødvendig

Han er klar på at han ikke ønsker å stenge kranene på norsk sokkel.

– Hvis vi hadde stoppet all produksjon i dag, kunne vi kanskje forverret verdens energisituasjon. Men det har jeg aldri argumentert for å gjøre. Vold kan ikke ha fulgt med i timen.

– SV ønsker en gradvis omstilling av petroleumsnæringen til fornybar energi. Klimaproblemet krever dette. Men jeg mener ikke at vi bør verne Lofoten og Vesterålen på grunn av klimautfordringen. Dette området bør holdes petroleumsfritt av hensyn til sårbar natur, turisme og fiskeriinteresser, sier Solheim.– Rent ikke godt nok

Solheim kjøper ikke argumentet om at norsk olje- og gass er renest i verden.

– Slike påstander hører jeg over hele verden. Alle vet om noen som forurenser mer enn seg selv. Men det holder ikke. Vi er nødt til å omstille oss, sier han.

Flertall for Lofoten-utredning

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.