Oljefunn ved Vigdis

Oljefunn ved Vigdis
OLJEFUNN: StatoilHydro fant olje i et område mellom Snorre og Statfjord. Bilde:

Brønnen 34/7- 34 som ble boret med boreriggen Borgland Dophin i Vigdis Nordøs, tre kilometer sør for Snorre-plattformen.

Det ble påvist olje i et sandsteinslag på 280 meter.

De påviste utvinnbare reservene er antatt å ligge på 25 millioner fat olje.

Funnet vil bli vurdert bygget ut mot feltene Tordis eller Vigdis.