NETTARKIV

Oljeforskning skrumper inn

Anders J. Steensen
1. feb. 2002 - 09:18

Mens oljeproduksjonen faller, prioriterer selskapene å bruke de såkalte FOT-midlene til egne, interne forskningsaktiviteter. Dette har i særlig grad har gått ut over forskningsinstituttene og andre eksterne miljøer.

Forsknings og teknologiordningen, FOT, tildeles av oljelisensene og administreres av Norges forskningsråd (NFR). NFR kontrollerer imidlertid ikke prioriteringen eller hva midlene fra rettighetshaverne brukes til. Det gjør operatørselskapene alene.

"Forferdelig"

NFRs arbeid kan deles inn i tre elementer: Informasjonsmøter med oljeselskapene, innsamling av rapporter fra oljeselskapene og en oversending av rapportene til Olje- og energidepartementet.

- Finansieringen av oljeforskningen i Norge er et forferdelig kapittel. Dette skyldes reduserte statlige bevilgninger og ikke minst kortsiktige prioriteringer i oljeselskapene, sier direktør for industri og energi i Norges forskningsråd, Erik Skaug.

- Til tross for at staten dro inn 160 milliarder i skatter og avgifter pluss inntektene fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE), nå Petoro, er de statlige bevilgningene til FoU på kun 150 millioner i år til den samlede petroleumsforskningen. Da inkluderes den samfunnsmessige siden av forskningen, sier Skaug.

En milliard årlig

Skaug er bekymret for videreutviklingen av forskningen innen petroleumssektoren. NFR trenger etter hans mening 500 millioner kroner til dette. I tillegg flagger sektoren selv om et behov på 500 millioner årlig gjennom OG21-initiativet for å videreutvikle teknologi som skal øke verdiskapingen i olje og gassnæringen. - OG21 er et godt initiativ, men det er ikke sikkert at oljeselskapenes egne prioriteringer er identiske med de prioriteringene som det norske samfunnet setter, mener Skaug.

Han finner det underlig at statens eget oljeselskap, Petoro, ikke har satt av fem øre til forskning. - Jeg vil drøfte dette. Som innbygger og dermed deleier i Petoro, kan jeg ikke se at dette er en riktig forvaltning av oljeinntektene. Petoro må bidra til å fremme ny teknologi.

Skaug foreslår å opprette et fond på ti milliarder kroner hvor avkastningen brukes som statens andel i petroleumsforskningen. Siktemålet må være å øke utvinningsgraden på norsk sokkel. Økes den med seks prosent, betyr dette 1500 milliarder ekstra kroner i statskassen

Grunnforskning må til

NFR går inn for en betydelig økning i brukerstyrt petroleumsforskning. "Fremtidens olje- og gassutvinning byr på store tekniske og kunnskapsmessige utfordringer, ikke minst fordi det planlegges på havdyp og i sårbare områder som Barentshavet," heter det i sluttrapporten for Offshore 2010.

Konserndirektør Morten Loktu i Statoil er bare delvis enig denne prioriteringen. - Det er viktig at vi får opp grunnforskningen. Vi må stimulere til nytenking både ved forskningsinstitutter og ved våre utdannelsesinstitusjoner. Uten den idérikdommen herfra, mister vi kompetanse og oljeindustriens fremtidige rekrutteringsgrunnlag. Økte statlige bevilgninger til grunnforskingen må til dersom vi skal nå de mål som er satt for utvinningen av olje og gass på norsk sokkel, sier Loktu.

Flerfaselaboratoriet er etter hans mening et eksempel på et grunnforskingsprosjekt som har hatt stor betydning for norsk oljeindustri. - Uten slike prosjekter hadde vi ikke bygd ut store deler av dagens undervannssystemer og Snøhvit. Da flerfaseprosjektet ble satt i gang for 20 år siden, var det få som forstod konsekvensene.

Han mener at forskning og teknologiutvikling må sees i et langt perspektiv, og drives av forskningsistitutter og universiteter. - Oljeselskapene skal klare å ta seg av de mer kortsiktige utfordringene som er feltspesifikke, understreker Loktu.

FOT står for Forsknings- og teknologiordningen knyttet til oljelisensene.

Se også artikler om petroleumsforskningen i Teknisk Ukeblad nr. 1 og 2.

Petoro må bidra til å fremme ny teknologi.

ERIK SKAUG, NORGES FORSKNINGSRÅD

Økte statlige bevilgninger til grunnforskingen må til.

MORTEN LOKTU, STATOIL

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.