Oljedirektøren: – Har ikke kontroll på Avaldsnes' størrelse

Oljedirektøren: – Har ikke kontroll på Avaldsnes' størrelse
USIKKERT: Oljedirektør Bente Nyland sier det er vanskelig å anslå størrelsen på det nye storfunnet i Nordsjøen. Bilde: Ole K. Helgesen

Stavanger: I dag offentliggjorde Lundin at avgrensningsbrønn nummer fire i Avaldsnes-lisensen er tørr. Oljedirektør Bente Nyland mener nyheten bekrefter kompleksiteten i funnet.

– Dette funnet er så stort i utstrekning at det er umulig å ha full oversikt før man har boret flere avgrensningsbrønner. Derfor er det vanskelig å komme opp med et godt tall på størrelsen av det. Vi vet at det vil komme overraskelser, noe dagens nyhet fra Lundin understreker sier Nyland.

Skuffelse på Avaldsnes:

Nye estimater

På Oljedirektoratets presentasjon av sokkelåret tidligere i dag la oljedirektøren frem ODs nye anslag for kjempefunnet Aldous/Avaldsnes i Nordsjøen.

– Det er betydelig usikkerhet knyttet til disse tallene, men vi har prøvd å komme frem til anslag basert på de dataene vi har tilgjengelig. Ut ifra det vi vet i dag anslår vi at funnet er på 1,8 milliarder fat olje med et usikkerhetsspenn fra 0,9 til 2,5 milliarder fat.

Flere brønner

Hun understreker at usikkerheten må reduseres før det blir laget utbyggingsplaner.

– Det må bores mer for å få bedre kunnskaper om dette funnet. Det er viktig for at det skal bli valgt den beste utbyggingsløsningen og for samordningsprosessen mellom de to lisensene. I år skal de bores fem til seks avgrensningsbrønner på de to lisensene. Forhåpentligvis klarer vi da å redusere usikkerheten i anslagene.

Oppnår målsettingen

Ifølge Nyland vil funnene på Aldous/Avaldsnes, Skrugard og Havis medføre at ODs sine mål om fremtidig ressurstilvekst vil bli oppnådd når utbyggingsplanene leveres inn. Frem til i fjor så det ut som om veksten ville bli betydelig lavere enn ODs målsettinger.

Feil år

OD-direktøren måtte imidlertid korrigere sine tidligere uttalelser om at Aldous/Avaldsnes ville føre til at det i 2011 ble funnet mer ressurser enn det ble produsert på norsk sokkel. Lundin fant nemlig Avaldsnes i 2010, og det er avgrensningsbrønner som ble boret i fjor. Derfor ble det produsert mer enn det ble funnet også i fjor. Skrugard og Norvarg er for små til å erstatte produksjonen.

Men 2010 viser seg nå å ha vært et kjempeår på sokkelen.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.