Sokkelåret 2018

Oljedirektoratet venter nytt toppår for olje- og gassproduksjon i 2023

Vil nærme seg rekordåret 2004.

2023 er ventet å bli et toppår for norsk petroleumsproduksjon, med nesten like høy produksjon som i rekordåret 2004. Johan Sverdrup-feltet er mye av årsaken.
2023 er ventet å bli et toppår for norsk petroleumsproduksjon, med nesten like høy produksjon som i rekordåret 2004. Johan Sverdrup-feltet er mye av årsaken. (Illustrasjon: Oljedirektoratet)

Vil nærme seg rekordåret 2004.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Oljedirektoratets prognoser viser at olje- og gassproduksjonen, etter en liten nedgang i 2019, vil øke fra 2020 og fram mot 2023.

Den samlede produksjonen vil da nærme seg rekordåret 2004.

Men mens det for 15 år siden var olje som sto for den største andelen av produksjonen, vil gass stå for halvparten i 2023. 

Sverdrup-effekten

Det kom frem i oljedirektør Bente Nylands presentasjon under Sokkelåret 2018 torsdag.

Her konkluderer hun med at prognosene viser at oppstart av nye felt, med Johan Sverdrup i spissen, vil mer enn veie opp for den naturlige reduksjonen fra felt i drift, og dermed øke produksjonen de nærmeste årene.

I 2023 anslås samlet produksjon av olje og gass å bli på 255,8 millioner standard kubikkmeter (Sm3) olje og gass. I 2004, som er året med høyest produksjon på norsk sokkel noensinne, ble det produsert 263 millioner Sm3.

Gassen vil utgjøre om lag halvparten av produksjonen. Oljedirektoratet tror gassalget på kort sikt vil holde et stabilt høyt nivå, med en liten økning de neste årene.

For 2019 er det ventet en nedgang i oljeproduksjonen, i likhet med i fjor, mens den fra 2020 vil øke betydelig - som følge av at Johan Sverdrup-feltet er ventet å starte produksjonen mot slutten av i år. 

Gigantfeltet inneholder et sted mellom 2,1–3,1 milliarder fat olje, og i fase 1 er den daglige produksjonen estimert til å ligge på 440.000 fat. På topp, når også fase 2 settes i produksjon i 2022, vil den øke til 660.000 fat til dagen. Da vil produksjonen herfra utgjøre 25 prosent av all norsk olje- og gassproduksjon.

 

Prognosene for petroleumsproduksjon de neste fem årene. Illustrasjon: Oljedirektoratet

Flere felt bygges ut

Årsaken til at Oljedirektoratet tror produksjonen på norsk sokkel skal øke i årene fremover, handler om tilveksten av nye reserver, altså ressurser det er vedtatt utbyggingsplaner for – som Johan Sverdrup. 

I fjor oversteg reservetilveksten for olje for første gang kurven for ODs ambisiøse mål for perioden 2013 til 2023.

– Årsaken til den positive utviklingen er at flere felt bygges ut, og at det jobbes godt med å øke utvinningen fra felt i drift, forklarte Nyland. 

Investeringene på norsk sokkel i 2018 var omtrent på samme nivå som året før, men flere av utbyggingene som er i gang, med Johan Sverdrup og Johan Castberg i spissen, vil bidra til en betydelig vekst i 2019. Den prognosen får de støtte for fra Norsk olje og gass, som tidligere i uken presenterte sine anslag.

Ved årsskiftet var det 83 felt i produksjon på norsk sokkel, ett av disse – Aasta Hansteen – ble satt i produksjon i 2018. Samtidig med oppstarten av Aasta Hansteen ble rørledningen Polarled satt i drift for å føre gass inn til prosessanlegget på Nyhamna i Møre og Romsdal. 

Selskapene leverte planer for utbygging og drift for tre nye prosjekt i fjor, mens ni planer ble godkjent, deriblant Johan Castberg. Sju av planene gjelder feltutbygginger knyttet til eksisterende infrastruktur.

– Ikke tilstrekkelig

Oljedirektøren understreker likevel at det vil bli krevende å opprettholde et slikt produksjonsnivå mot 2030. For å få til det, må det komme nye ressurser til. 

– Produksjonsnivået framover er usikkert. Det avhenger av tiltak som blir gjennomført på feltene, funn som blir besluttet utbygd og når de kommer i produksjon. Nye funn i perioden, hvor store de er, og hvordan og når de bygges ut vil også påvirke produksjonsnivået, påpeker Oljedirektoratet. 

For å øke tilveksten av nye ressurser må det bores letebrønner. Ifølge OD var det betydelig høyere leteaktivitet i 2018 enn i de to foregående årene. Antall letebrønner har tatt seg kraftig opp, 53 ble påbegynt i 2018. I 2017 ble det avsluttet 34 letebrønner, de fleste med labre resultater.

Leteboringen i fjor resulterte i 11 funn. Funnene har et foreløpig samlet estimat på 82 millioner Sm3 utvinnbar olje og gass. Dette gir en forventet ressurstilvekst som er høyere enn hvert av de tre foregående årene. Det er likevel ikke nok.

– En ressurstilvekst på dette nivået er ikke tilstrekkelig for å opprettholde produksjonen av olje og gass på et høyt nivå etter 2025. Det er derfor helt avgjørende å påvise flere lønnsomme ressurser i de nærmeste årene, understreker OD.

De største funnene i fjor var for øvrig Balderbrå og Hades/Iris, begge i Norskehavet. Begge kan ha en betydelig oppside, og avgrensing av Hades/Iris er forventet i 2019.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå