OLJE OG GASS

Oljedirektoratet tviler på oljemålene

2021: Da er levetiden for Norneskipet nådd maksimum. Skal StatoilHydro og de andre operatørene i område fortsatt ha et feltsenter må nye infrastruktur på plass.
2021: Da er levetiden for Norneskipet nådd maksimum. Skal StatoilHydro og de andre operatørene i område fortsatt ha et feltsenter må nye infrastruktur på plass.
Anders J. Steensen
1. sep. 2009 - 12:36
Vis mer

Der som bekymrer Oljedirektoratet (OD) er at ressurstilveksten er lav. De skriver i ressursrapporten at en av årsakene kan være at det ikke er åpnet for leting i nye områder de siste 15 årene.

Den høye leteaktiviteten er i områder som ble tildelt allerede i de aller første konsesjonsrundene, mens store arealer av kontinentalsokkelen er uutforsket.Kun 180 millioner fat

Ressurstilveksten hittil i perioden fra 2005 til 2015 er på 232 millioner Sm 3 eller 1,4 milliarder fat. I 2008 var ressurstilveksten nede på 180 millioner fat.

OD påpeker at dette viser at det kan bli vanskelig å nå de målene myndighetene har satt seg.Stort usikkerhetsspenn

Usikkerheten i ressursanslagene er derfor betydelige, særlig gjelder dette for dypvannsområdene i Norskehavet og Barentshavet.

Erfaringene så langt fra Barentshavet medfører at ressursanslaget er større en tidligere, men reservoaregenskapene er dårlige enn antatt og OD tviler på om det er mulig å produsere ressursene.

Mest sannsynlig er det 8,3 milliarder Sm 3 oljeekvivalenter i norsk sokkel, mens laveste anslag viser 5,3 milliarder Sm 3 og høyeste anslag er på 12 milliarder Sm 3.Halvparten igjen

Hittil er 38 prosent av de forventede ressursene på norsk sokkel produsert. I tillegg er 25 prosent av reservene vedtatt utbygget og produsert.

Økningen av reserver de siste årene har vært lav og det er ikke funnet noen store felt som gir nye feltutbygginger.

Det meste av ressursøkningen har kommet i form av bedre utvinningsmetoder i felt som er i produksjon.Mer FOU nødvendig

En forutsetning for at ressurspotensialet på norsk sokkel skal hentes ut er økt satsing på teknologiutvikling og forskning. Nye metoder for utvinningsstrategier må finnes.

Særlig er det store ressurser igjen i feltene dersom dagens utvinningsregimer får fortsette. Da vil halvparten av alle petroleumsressursen forbli urørt i bakken.

I løpet de første 40 årene med petroleumsvirksomhet har oljeindustrien medført en verdiskaping som er på hele 7000 milliarder kroner. OD påpeker at det fortsatt er store verdier å hente for landet.Gammel infrastruktur

Et annet element som bekymrer OD er at de fleste av de prosjektene som i dag realiseres er knyttet opp mot eksisterende infrastruktur.

Innen ikke alt for lang tid vil flere av disse installasjonene ha nådd sin teknisk/økonomiske levetid og ikke lenger tillates bli brukt som produksjonsinnretninger.

Det gjelder på Tampen med Statfjord og Gullfaks, og på felt som Norne hvor produksjonsskipet ikke vil bli tillatt brukt etter 2012.

OD har derfor bedt oljeselskapene om å komme opp med løsninger som sørge for at alle restreserver i feltene tilknyttet disse installasjonene kan bli utnyttet.Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.