OLJE OG GASS

Oljedirektoratet maner til mer olje- og gassleting

Norske myndigheter ber olje- og gassbransjen øke leteaktiviteten på norsk sokkel, til tross for usikkert marked og høye kostnader.

Framtidig prisutvikling på olje og gass vil ha stor betydning for leteaktiviteten, om funn vil bli bygd ut og hvor mye av ressursene det vil lønne seg å produsere. Prisutviklingen på olje og gass styres av forhold utenfor Norge. Her fra Goliat-plattformen.
Framtidig prisutvikling på olje og gass vil ha stor betydning for leteaktiviteten, om funn vil bli bygd ut og hvor mye av ressursene det vil lønne seg å produsere. Prisutviklingen på olje og gass styres av forhold utenfor Norge. Her fra Goliat-plattformen. Bilde: Peter Tubaas
NTB
14. apr. 2016 - 13:23

Oljedirektoratet presenterte torsdag sin nye ressursrapport, der det anslås at olje og gass som kan utvinnes på norsk sokkel, utgjør 14,2 milliarder Sm3 oljeekvivalenter.

Av dette er 6,6 milliarder produsert, altså under halvparten. Det er imidlertid et stort men i tallene: Av de gjenværende estimerte ressursene er 41 prosent klassifisert som reserver og hele 38 prosent som uoppdagede ressurser.

– Ressursene kommer ikke av seg selv. Det må letes og produseres, sier letedirektør Sissel Eriksen.

Mest i nord

Oljedirektoratets budskap er tredelt: Den høye leteaktiviteten de siste ti årene har tilført samfunnet svært store verdier.

Fortsatt høy leteaktivitet må til om produksjonen skal opprettholdes etter 2025, og de totale ressursene – det inkluderer også det som ikke er funnet ennå – gir grunnlag for produksjon i flere tiår framover.

Men det må letes. I 2015 ble det påbegynt 56 letebrønner, og i 2016 venter Oljedirektoratet at det blir boret om lag 30 brønner.

I det nye estimatet for ressurser er det en økning i anslaget for Barentshavet på 125 millioner Sm3 oljeekvivalenter. Spørsmålet er om det vil lønne seg å utvinne disse ressursene.

– Barentshavet blir stadig viktigere. Mesteparten av de uoppdagede olje- og gassressursene ligger i nord, understreker Eriksen.

Spår 90 dollar

En av de store utfordringene for bransjen er at områder i nord har lite utbygd infrastruktur som felt kan knytte seg opp mot.

Med dagens lave oljepris og med usikker gasspris kan leting i nord være en risikabel investering.

I 2015 ble det brukt rundt 33 milliarder kroner på leting der. Funnene som ble gjort er ikke estimert i verdi, men de var gjennomgående små funn.

Til tross for at bransjen de siste årene har redusert kostnadene kraftig er prisnivået for olje og gass fremdeles så lavt at mange funn ikke lønner seg å bygge ut og drive. Oljedirektoratet ber selskapene tenke langsiktig.

I sin analyse av framtidsutsiktene har Oljedirektoratet spådd en gradvis vekst i oljeprisen fra dagens nivå fram til 2020. Deretter er prisen forutsatt å ligge på 90 dollar.

– Kostnadsestimatene som er lagt til grunn for analysen kan være noe høye, sier Eriksen.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.