Oljedirektoratet: Fortsatt 50 milliarder fat olje og gass igjen på norsk sokkel

Ifølge ODs nyeste ressursregnskap.

Oljedirektoratet: Fortsatt 50 milliarder fat olje og gass igjen på norsk sokkel
Omkring halvparten av ressursene på norsk sokkel er solgt og levert. Men fremdeles gjenstår rundt 50 milliarder fat olje og gass under hvabunnen, ifølge Oljedirektoratets beregninger. Foto: Andre Osmundsen, Equinor/Ina Steen Andersen

Hvert år gir Oljedirektoratet ut et ressursregnskap for norsk sokkel. Dette viser de totale mengdene olje og gass på norsk sokkel som kan utvinnes, både det som er solgt og levert, det som gjenstår å produsere i felt, det som er funnet og som trolig vil bygges ut og ressurser som ennå ikke er funnet.