Oljebransjen tømmer Norge for ingeniører

Bilmekanikere og flymekanikere hentes inn til petroleumsindustrien for å dekke et stadig økende behov for teknisk kompetanse. Andre næringer og offentlig sektor blir utkonkurrert.

Oljebransjen tømmer Norge for ingeniører
Mekanikere, FMC Technologies Bilde: Maiken Ree

STAVANGER/BERGEN/OSLO: Man hører stadig politikere si hvor viktig det er å unngå at Norge blir en Kuwait-økonomi.

Men et skyhøyt tempo i oljenæringen fører norsk økonomi stadig nærmere noe som kan minne om de små oljerike landene i Persiabukta.

Kvart million

Kuwait er en liten åpen økonomi som er dominert av oljesektoren. Oljenæringen står for 50 prosent av BNP og nesten hele eksporten.

Norge har også en åpen økonomi med en dominerende petroleumsnæring. I Norge står olje- og gassnæringen for en tredjedel av statens inntekter og over 50 prosent av eksporten.

Næringen sysselsetter direkte og indirekte over 250.000 personer. Og den vokser stadig.

Les også: Skyhøye oljeinvesteringer forsinker prosjekter

Fra bilmekaniker til subsea-leder

Det skrus, testes og pusses i FMC Technologies' nye 7.000 kvadratmeter store verkstedhall på Ågotnes utenfor Bergen.

Aktivitetsnivået er skyhøyt, og for avdelingen som driver vedlikehold og reparasjon av utstyr for undervannsproduksjon av hydrokarboner.

Les også: Oljeinvesteringene går til himmels

Raymond Nordvik er sjef i verkstedhallen. Han er tidligere bilmekaniker, men som mange andre har han byttet beite.

– Vi får stadig inn folk med teknisk bakgrunn fra andre bransjer som bilmekanikere og flymekanikere, sier Nordvik.

TU20111117FMC_238309_06_15 1111170810.jpg

Må tenke alternativt

Ifølge Trygve Arnesen, direktør i FMC Technologies, kommer subseamarkedet til å oppleve en sterk økning på verdensbasis de neste årene med mange nye og store subsea-utbyggninger.

I 2013 antas det totalt å være over 5000 subseabrønner på verdensbasisnoe, noe som representerer et utfordrende vedlikeholdsmarket i fremtiden.

– Industrimessig blir dette en utfordring med tanke på kapasitet, og leverandørindustrien må tenke alternativt for å rekruttere og bygge kompetanse, sier Arnesen.

Les også: Må utdanne nordlendinger i oljefag

Ansetter hundrevis

FMC rekrutterer gjennomsnittlig for tiden 50 nye medarbeidere i måneden, for det meste ingeniører. Og selskapet kommer til å rekruttere mellom 400 og 600 personer i løpet av 2012. Bare innenfor ettermarked, som drives fra Ågotnes, skal det hentes inn 200 personer.

– Særlig verkstedspersonell med mekanisk bakgrunn er attraktive. Her finner vi godt kvalifisert personell i andre bransjer som vi rekrutterer fra. Innenfor ingeniørstillinger rekrutterer vi en god del nyutdannede og noe erfarent personell fra olje- og gassindustrien, sier Andreas Helgesen, kommunikasjonssjef i FMC Technologies.

Litt lenger sør på Vestlandet, nærmere sagt Stavanger, er det et annet selskap som opplever mangel på fagpersonell. Hitec Products utvikler og leverer kontrollsystemer, elektrohydrauliske systemer og kjemiske injeksjonssystemer til petroleumsindustrien.

Les også: Maskin og metall vil ansette flest

Dobling av omsetningen

Daglig leder i Hitec Products, Tor Atle Deisz, beregner en dobling i årets omsetning på grunn av oppsving i markedet. Særlig hjemmemarkedet er i fokus for bedriften.

– Vi rekrutterer hele tiden, og bare denne uken kommer det ni nye medarbeidere til oss. Det er blant annet flyteknikere som går inn i ingeniørstillinger. Rørleggere og bilmekanikere er også populære å rekruttere, sier Deisz.

Selskapet beregner at de vil trenge ytterligere 20 ansatte. Det deles til og med ut en bonus til de ansatte i selskapet dersom de klarer å rekruttere nye folk.

– I dag er bonusen på mellom 5000 og 10 000 kroner, sier Deisz.

TU20111117Hitec38208_55_45 1111170759.jpg

Kø av utbygginger

Til tross for at det er kort tid siden forrige nedtur i leverandørindustrien, er det ingen ting som tyder på at markedet vil falle med det første.

– Oljeprisen er høy, og det spås vekst. Plutselig gjøres det mange nye funn på sokkelen, og subseautbyggingene står i kø, sier Deisz.

Ikke bare ingeniørbransjen opplever stort press i arbeidsmarkedet. Selskapet Beerenberg driver med isolasjon, stillas og overflatebehandling for oljeindustrien.

Det er et område som opplever sterk vekst, ettersom flere av de store, eldre plattformene skal vedlikeholdes og oppgraderes.

TU mener: Ta lederskap, ingeniører!

Oppdrag til alle

Beerenberg har blant annet kontrakt for overflatebehandling, isolering og stillasarbeid på Ekofisk-feltet, som opereres av ConocoPhillips.

Hele Ekofisk-feltet skal oppgraderes for hele 65 milliarder kroner, og store mengder arbeid må gjennomføres. Bare denne ene kontrakten krever at Beerenberg må øke bemanningen kraftig både på land og offshore.

– Det blir hektisk med mange prosjekter og aktiviteter som skal settes i gang, sier Geir Ramsvik, da Teknisk Ukeblad besøker selskapets stavangerkontor.

Mangler teknikere og ingeniører

Beerenberg var egentlig pekt ut som taperen i forrige runde med tildeling av vedlikeholdskontrakter fra Statoil. Men på grunn av den økende oppdragsmengden ble selskapet tilbydd arbeid likevel.

– Den største utfordringen i dagens marked er å få tak i arbeidskraft med den nødvendige erfaring og kompetanse. Dette gjelder både operatører innenfor de tradisjonelle ISO-fagene (isolering, stillas og overflate) til arbeid offshore, men ikke minst teknikere og ingeniører til vår landorganisasjon, sier Ramsvik.

Les også: Vil ha flere ingeniører – for å holde lønna nede

TU20111117Arbeidsledighet38409_54_49 1111170858.jpg

Mister folk

På Høvik utenfor Oslo holder Det norske Veritas (DNV) hus. Selskapet jobber med å identifisere, vurdere og gi råd om risikohåndtering, og en stor del av arbeidsstokken er ingeniører.

– Vi opplever at vi må jobbe mer for å få tak i folk, og vi merker at vi mister en del folk som går til andre jobber. Det som ofte skjer i bransjen er at man plukker folk fra hverandre, sier HR-direktør i DNV, Trude Helgesen.

DNV har vært aktive med å hente inn utenlandske ingeniører, og ser at de må gjøre seg attraktive for at folk skal velge å bli værende.

– Vi lykkes med de unge, men på noen fagområder sliter vi veldig med å finne seniorpersonell. I tillegg ser vi at når de unge har vært hos oss i tre til fem år, og fått mye opplæring, er de veldig attraktive på arbeidsmarkedet, sier Helgesen.

Hun sier at andre ingeniørbransjer, som vei og jernbane, ofte har ingeniører som velger å gå over til petroleumsindustrien.

Les også: – De dyktigste drar sin vei

Frykter overoppheting

Oljeindustriens Landsforening er bekymret for en overoppheting i petroleumsnæringen de kommende årene.

OLFs konjunkturrapport for 2011 anslår at det vil investeres 153 milliarder kroner i norsk petroleumsnæring i 2011, og investeringene skal vokse videre opp mot 185 milliarder kroner i 2014.

Bjørn Harald Martinsen, fagsjef i økonomi i OLF, ser alvorlig på kostnadsøkningen og de skyhøye investeringene.

– Jeg ser at når investeringene kommer over 180 milliarder kroner er det viktig å ha kontroll. Jeg kan umulig se at vi er i nærheten av å ha kapasitet til å klare slike investeringer, sier Martinsen.

Vanskelige prognoser

Analyseselskapet Rystad Energy tror ikke markedet er forberedt på hvor høye investeringene vil bli.

– Det er utfordrende å lage presise prognoser ettersom det forutsetter at man har oversikt over kommende prosjekter som ikke er rapportert inn til myndighetene. Det er også flere prognoser som ikke inkluderer driftskostnader. Derfor blir våre prognoser vesentlig høyere, forklarer Jarand Rystad. Han sier det skal brukes over 300 milliarder kroner i året i offshoremarkedet de neste årene.

Dette er betydelig høyere enn tallene fra SSB, OLF og Oljedirektoratet.

TU20111117rystad 00738509_56_21 1111170900.jpg

Forventer utsettelser

Ressursdirektør i OD, Johannes Kjøde, mener dette har en naturlig forklaring.

– Vi har ikke mulighet til å inkludere prosjekter som ikke er innrapportert til myndighetene. Men det betyr ikke at vi ikke gjør våre vurderinger rundt dette. Samtidig er det viktig å understreke at vi forventer en del forsinkelser og utsettelser. Det er nok ikke kapasitet til å gjennomføre alle planene det snakkes om i bransjen.

Det enorme trøkket i petroleumsnæringen får store konsekvenser for andre næringer. Hverken andre bransjer eller offentlig sektor klarer å konkurrere med de høye lønningene i oljeindustrien.

– Det er åpenbart at mange norske bedrifter som både er konkurranseutsatte og ikke knyttet opp mot petroleumsvirksomheten, ikke tåler dette. REC er et typisk eksempel, sier forsker Ådne Cappelen i Statistisk Sentralbyrå.

Han sier at de som argumenterer for et enda høyere nivå på utvinningsaktiviteten på norsk sokkel, også må innrømme at det vil føre til at enda flere konkurranseutsatte bedrifter utenfor petroleumsnæringen vil gå overende.

Les også: Drar til Sverige med subsea

Det offentlige taper

Fagforeningene ser også at oljebransjen tar ingeniørene, og at det fører til at offentlige prosjekter ikke blir realisert fort nok eller godt nok.

– Det offentlige taper kampen om utdanningsgrupper på grunn av lønn, og det betyr at noe må gjøres, sier Erik Strøm, som er samfunnspolitisk direktør i Tekna til Aftenbladet.

Kommunikasjonssjef Arve Christensen i NITO er også bekymret.

– Nesten hver andre kommune har en eller flere ubesatte ingeniørstillinger. Det går utover planlegging, nybygging forsinkes og vedlikehold av kritisk infrastruktur i kommunene blir utsatt, sier Christensen.

Les også: Heller olje enn sjark

– Kan løses

Jan G. Norstrøm i Rystad Energy understreker at analyseselskapets tall først og fremst måler det oljeselskapene investerer for på norsk sokkel og innkjøpte tjenester iforbindelse med drift.

– Tallene måler ikke hvor mye penger som havner i norsk industri og heller ikke hvor stor import graden er i fra andre land, for eksempel i Asia, for sammenstilling av stål. Derfor skal man være forsiktig med å trekke bombastiske konklusjoner, sier han.

– Markedet kan bli stramt, men industrien er innovativ til å finne løsninger. Norsk oljeindustri har allerede vært igjennom kraftige vekstperioder tidligere mot NCS og fått det til.