Oljebransjen har fortsatt stort behov for nye løsninger. Her er det de trenger i fremtiden

Oljebransjen har fortsatt stort behov for nye løsninger. Her er det de trenger i fremtiden
Mer effektiv boring, og bedre utnyttelse av hver brønn er utfordringer oljebransjen står overfor som trenger ny teknologi fremover. Bilde: Statoil

Med kostnader som har løpt løpsk, nye områder for oljevirksomhet, en ambisiøs Paris-avtale, strenge krav til miljø og sikkerhet, samt en relativt høy aktivitet i årene som kommer, har oljebransjen fortsatt stort behov for nye løsninger.