Oljearbeidere dyrest

Arbeidskraftskostnader er samlede kostnader for sysselsatte, og deles inn i direkte personalkostnader (f.eks. lønn og honorarer) og indirekte kostnader (f.eks. sosiale utgifter og opplæringskostnader).

I industrien utgjør arbeidskraftskostnader pr. årsverk i gjennomsnitt 353 000 kroner. Det er stor variasjon mellom ulike industrigrener. Eksempelvis var kostnadene vel 455.000 innen produksjon av kjemiske råvarer, mot 302.000 i trelast- og trevareindustri, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Datakonsulentene koster derimot sine arbeidgivere i gjennomsnitt 555.000 kroner, mens årsverk innen kraftforsyning koster 415.000 kroner.

Statistikken bygger på opplysninger fra 3477 foretak med ti eller flere ansatte, som sysselsatte til sammen 433.000 årsverk.

Innen alle sektorer er direkte personalkostnader større enn indirekte, med eksempelvis 82,6 prosent pr. årsverk i industrien og 72 prosent innen olje- og gassutvinning.