Oljeansatte ingeniører er lønnsvinnere – i hvert fall på papiret

Uenighet om hva lønnsveksten skyldes.

Oljeansatte ingeniører er lønnsvinnere – i hvert fall på papiret
Sivilingeniører i petroleumsbransjen er årets lønnsvinere. I hvert fall om økningen i lønnsveksten er reell. det er ikke alle enige om at den er. Statoil: Illustrasjon: Ina Steen Andersen

Petroleumsingeniørene er lønnsvinnerne i år, skal vi tro lønnsstatistikken fra Tekna. Mens privat sektor har hatt en lønnsvekst på 1,9 prosent, ligger de oljeansatte sivilingeniørenes lønninger hele 3,4 prosent over det de gjorde for ett år siden. 

Dermed har den gjennomsnittlige årslønnen økt fra 888.562 kroner i fjor – til hele 918.825 kroner i år. 

Men hva som er årsaken til at lønnsveksten nå har tiltatt er ikke helt klart. Det kan være den kun har økt på papiret. 

Lønnsvekst

– Jeg er forsiktig optimist. Jeg håper vi så bunnen i fjor, at det er bedre tider på gang, sier president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg, til Teknisk Ukeblad. 

Hun sikter til at lønnsveksten nå øker for både privat og offentlig sektor, selv om det er enda et stykke igjen til standarden før oljekrisen. 

Aller mest øker den likevel for sivilingeniørene i oljebransjen. Det gjorde den i fjor også, men da skyldtes det aldersøkning for medlemmene deres i sektoren. I år mener Tekna det meste av økningen kommer av reell lønnsvekst. 

Randeberg mener lønnsstatistikken viser at det er bedre tider på gang, og at den bekrefter andre samfunnstrekk som lavere arbeidsledighet og økt aktivitet. 

– Nå har medlemmene i Tekna vært ansvarsfulle i flere år, og dratt lasset i dårlige tider. De har tatt en hard støyt, mange steder har lønnsoppgjøret endt med null økning. At det nå går bedre, og at det synes i at lønningene også stiger, det tyder på at systemet fungerer, sier hun.   

– Kjenner ikke til så høye tillegg

Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass er på sin side ikke helt enige. De tror ikke lønnsveksten kan forklares med lønnsoppgjøret. 

– Vi kjenner ikke til at noen av våre medlemsbedrifter har gitt så høye tillegg i lokale forhandlinger at det skulle tilsi en vekst på 3,4 prosent, sier informasjonssjef Kolbjørn Andreassen til Teknisk Ukeblad.

Han mener det trolig er mer sannsynlig at det skyldes aldersstigning – også i år.

– Årsaken ligger nok i at de yngre medarbeiderne har måttet gå gjennom de siste års nedbemanninger, og at de eldre medarbeiderne har blitt igjen i bedriftene, utdyper han. 

Ifølge Tekna er det en liten andel av lønnsøkningen som skyldes aldersstigning, altså at det er yngre arbeidstakere som har sluttet, for eksempel som følge av nedbemanninger, og at den gjennomsnittlige ansienniteten dermed øker. 

Da vil også gjennomsnittslønnen øke, noe som vil påvirke tallet for lønnsvekst, selv om hver enkelts lønning ikke har blitt større. 

I fjor var snittet på ansiennitet 15,2 år, mens det i år har økt til 16,1. Men fagforeningen mener dette kun står for en liten andel av økningen, og at det i stor grad handler om en reell lønnsøkning. 

Akkurat hvor stor andel har de ikke regnet på. 

Arbeidsgivers marked

Dersom det skulle vise seg at en stor andel er reell lønnsvekst er det gode nyheter for de ansatte i petroleumsindustrien. 

For ferske sivilingeniører i oljebransjen er ikke statistikken like gledelig lesning. For begynnerlønningene innen petroleum har gått ned det siste året – for andre år på rad. 

I 2015 kunne nyutdannede forvente seg en årslønn på 521.330 kroner. I fjor var startlønnen i petroleum sunket til 513.028, og i år har den fortsatt nedover til 510.945 kroner. 

– Det har vært en justering i begynnerlønnen i oljebransjen. Den store delen kom i 2016, men vi ser det samme også i 2017. Men når bransjen fortsetter oppover, så vil det gi utslag også her, tror Randeberg. 

Hun mener det har sammenheng med at nyutdannede har vært blant de mest sårbare i oljekrisen. De har vært først ut av selskaper som nedbemanner på grunn av lav ansiennitet, og det har vært konkurranse om de få jobbene som har blitt lyst ut. 

– Det er ingen tvil om at det har vært arbeidsgivers marked. De som har ønsket arbeidskraft har hatt det bedre enn de som trenger jobb. Og alle har kuttet kostnader på alle områder, også her, poengterer hun. 

Ansetter flere nyutdannede 

Tekna-presidenten mener likevel at det er bedring i vente også for de nyutdannede. 

Statistikken viser at det ansettes flere nyutdannede i oljeindustrien nå. Mens petroleum i fjor kun hadde ansatt fire prosent av de ferskeste sivilingeniørene, har dette i år økt til 12 prosent. 

– Nå ansetter de i oljen igjen. Det er et godt tegn. Dette ser vi også på hva medlemmene våre tar kontakt med oss om, den største andelen henvendelser handler om arbeidskontrakter for nytilsettinger. Det er her vi har mest trøkk om dagen, og det tyder på et stemningsskifte, poengterer Randeberg.