Olje- og gassprisen går til himmels: Kan få EU til å øke fornybar-utbyggingen

Ser at investorer høster fra olje og gass, men investerer i fornybar energi.

Olje- og gassprisen går til himmels: Kan få EU til å øke fornybar-utbyggingen
Olje- og gassprisen øker kraftig etter invasjonen av Ukraina. Betyr det at investeringslysten i fossil energi øker? Bildet er fra Eemshaven, et industriområde i Nederland som blander gasskraft, bioenergi og vindkraft. Foto: Gertjan van Noord

Både olje- og gassprisen har steget betydelig etter Russlands militære invasjon av Ukraina. Torsdag koster et fat olje over 100 dollar, for første gang på åtte år. 

Vil det også bli mer attraktivt å investere i olje og gass?

– Det øker appetitten, for det er alltid nåprisen som setter investeringslysten. Samtidig skal man tenke langsiktig; å bygge ut et gassfelt er ikke gjort på et år. Investorer ønsker gjerne en stabil inntektskilde over 20 år, og det ser vi i fornybar energi, sier Vegard Wiik Vollset.

Han leder Rystad Energys analysearbeid med fornybar energi i Europa, Midtøsten og Afrika.

Høster fra fossilt, investerer i fornybart

Rystad har sett en tydelig trend hos dem som investerer i fossil energi: Nå handler det om å ta ut fortjeneste.

Vegard Wiik Vollset leder Rystad Energys analysearbeid med fornybar energi i Europa, Midtøsten og Afrika. Foto: Jon S. Amundsen

– Vi har en stund sett at man henter penger ut av olje og gass, men det er ikke så mye reinvesteringer. Selv om skiferolje har god fortjeneste, er investeringslysten mindre, sier Vollset. 

Og selv om som høye priser kan gjøre olje og gass mer attraktivt, vil gassprisen også dra med seg prisen på fornybar energi opp.

Andre drivkrefter er EUs ambisiøse klimamål og sterke ønske om å bli uavhengig av russisk gass.

– På lang sikt er stor utbygging av fornybar den beste måten å sikre energi-uavhengighet på. Sol og vind er billigst – og det beste på kort sikt for å bli uavhengig av kull og gass, sier Vollset.

– Solenergi kommer til å ta oss på senga

Han minner om at EU-landene i snitt skal ha 65 prosent fornybar energi i energimiksen sin hvis EU skal nå sine mål.  

– Hvilke fornybare energikilder har dere mest tro på?

– Vi ser mer og mer appetitt på sol i Europa. Havvind er selvsagt på vei opp, men de største ambisjonen hos regjeringene i Europa er i solkraft. Både fordi det er raskest å bygge opp og fordi kostnadene bare går nedover.

Vollset minner om at den tyske regjeringen jobber med et påbud om solceller på alle parkeringsplasser og nye næringsbygg. To tyske delstater har allerede innført dette. 

– Vi tror at solenergi kommer til å ta oss på senga. Det overrasker mange hvor billig sol er og hvor stort det er i ferd med å bli i Europa. Selv i Norge sier NVE at sol blir billigere enn landbasert vind i 2030, sier Vollset.

Les også

– Batterier vil dekke alt av korttids-lagring

Vollset sier at Frankrike nå har økt målene sine innen solenergi på bekostning av landbasert vind. Tyskland har et svært ambisiøst mål om 200 GW sol innen 2030.

– Det er spennende at Tyskland både har mål om store solcelleanlegg og incentiv til at befolkningen kan installere solceller på taket. Det er særlig i sistnevnte vi ser en veldig vekst,  sier Vollset.

Utfordringen er selvsagt at sol og vind ikke kan produsere strøm på bestilling. 

– Det mest spennende nå er å se på lagring av strøm. Vi tror at batterier vil dekke alt av korttids-lagring mellom dag og natt. Men langtidslagring er mye mer åpent spørsmål: Vil hydrogen vinne fram, og blir den grønn eller blå? Kommer gasskraft med karbonfangst? Vi vet ikke, men man må ha noe som er billig nok, sier Vollset. 

Les også