OLJE OG GASS

– Olje-Norge har dårlig tid

VANSKELIG: Njord er et av de feltene hvor det vanskelig å oppnå høy utvinningsgrad på grunn av kompliserte geologiske forhold.
VANSKELIG: Njord er et av de feltene hvor det vanskelig å oppnå høy utvinningsgrad på grunn av kompliserte geologiske forhold. Bilde: Atle Kårstad / Statoil
Anders J. Steensen
27. nov. 2009 - 10:12

Oljedirektør Bente Nyland er bekymret for utviklingen på norsk sokkel.

Hun mener at oljeselskapene bruker for mye penger på leting og for lite på økt utvinning fra eksisterende felt.

– Vi må få ned kostnadene for leting og utvinning, sier hun.Langt etter

Utviklingen viser at målet for økte reserver på sokkelen er stadig lenger unna, og Oljedirektoratets (OD) leder frykter at det ikke vil være mulig å nås.

OD satte i 2005 et mål om å få ut fem milliarder fat (800 millioner Sm3) oljeekvivalenter ekstra innen 2015. 75 prosent av veksten skal komme fra felt som er i produksjon, resten ved nye funn.

Foreløpig ligger økningen i reserver rundt 100 millioner Sm 3 oljeekvivalenter lavere enn målsettingen, og funnene som gjøres er alt for små til å rette på denne trenden.

– Skal vi nå dette målet, er vi avhengig av å treffe i riktige tidsvinduer. Dersom vi ikke setter inn tiltakene tidsnok, er reservene tapt og staten går glipp av store inntekter, sier Nyland.MÅ VENTE: Både Per Terje Vold og Bente Nyland må vente til 2011 før det foreligger en oljemelding fra Terje Riis-Johansen. Da er det gått seks år siden forrige melding om petroleumsvirksomheten på sokkelen.
MÅ VENTE: Både Per Terje Vold og Bente Nyland må vente til 2011 før det foreligger en oljemelding fra Terje Riis-Johansen. Da er det gått seks år siden forrige melding om petroleumsvirksomheten på sokkelen.

270 milliarder i minus

I dagens oljepris er verdien av de ekstra ressursene rundt 2200 milliarder kroner, eller mer enn to statsbudsjett.

Mens verdien på prognosen er på 1100 milliarder kroner brutto, viser kurven at verdien av de ekstra ressursene som er funnet og utvidet på feltene at verdien er 270 milliarder lavere.

Statoil driver 80 prosent av alle norske olje og gassfelt. Ledelsen i Petoro som opptrer på vegne av Statens Direkte Økonomiske Engasjement (SDØE) er kritiske til de valg Statoil gjør.

– Vi har tidligere påpekt spesielle utfordringer ved å etablere en så dominerende aktør som det vi har gjort. Med unntak av leteaktiviteten, er norsk sokkel helt avhengig av prioriteringene hos Statoil. En slik dominerende rolle skaper mange forventninger. Når Statoil går gjennom perioder med særlig streng prioritering av sin kapitalbruk, forventer Petoro at lønnsomme prosjekter på norsk sokkel får tilstrekkelig prioritet og gjennomføringskraft i forhold til andre muligheter, sier administrerende direktør i Petoro Kjell Pedersen.Mangler areal

Det har ikke blitt utlyst nytt leteareal på 15 år. Nyland mener at dette kan være en av årsakene til at det ikke gjøres nye store funn.

– Vi finner mye, i nær halvparten av alle letebrønnene. Det betyr av våre geologer er blitt flinke til å treffe på hydrokarboner, men funnene er små. Da må det jobbes mer for å få ut mer av de feltene som er i drift for å nå målet, sier Nyland.Frykte flukt

Direktør i Oljeindustriens Landsforening, Per Terje Vold, sier at det Olje- og energidepartementet har gjort ved utlysing av 21. konsesjonsrunde er å snu bunken med kort på nytt.

Alle de områdene som det er mulig å søke på, har vært utlyst tidligere. De fleste er ikke søkt på tidligere på grunn av manglende interesse fra oljeselskapene.

– Tildeles ikke nytt areal, kan vi risikere at de store internasjonale oljeselskapene mister interessen for norsk sokkel og trekker seg ut. Vi så få søknader fra disse i 20. runde, sier Vold.Mer enn halvparten ligger igjen

Nyland mener at oljeselskapene må være med på å tenke nytt og satse mer på forskning og utvikling for å oppnå høyere utvinningsgrad.

– Manglende innsats på dette feltet er årsaken til at vi i år ikke tildelte noen IOR-pris (En pris for arbeid med økt oljeutvinning som tildeles av Oljedirektoratet).

– Vi skal bidra til å utvikle piloter på nye utvinningsstrategier. En av utfordringene vi møter er mangel på rigg slik at det ikke er mulig å få boret nye brønner, eller drevet tilstrekkelig vedlikehold på de brønnene vi allerede har, sier Nyland.

Arbeidet med Force, et forsknings- og utviklingssamarbeid mellom oljeselskapene og myndighetene for å kvalifisere flere metoder for økt oljeutvinning og ved teknologutvikling bidra til å realisere nye produksjonsvolumer, er intensivert.

Blant annet sees det nå på mulighetene for å finne olje under saltlagene på norsk sokkel.

Seismikk og geologi tyder på at det kan være muligheter for å finne betydelige volumer i disse områdene.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.