OLJE OG GASS

– Olje-Norge er konservativt

OPTIMIST: Helge Brandsæter i Octio Exploration har tro på at selskapets 4D-seismikk vil hjelpe oljeselskapene til å få mer ut av reservoarene.
OPTIMIST: Helge Brandsæter i Octio Exploration har tro på at selskapets 4D-seismikk vil hjelpe oljeselskapene til å få mer ut av reservoarene. Bilde: CAMILLA AADLAND
Camilla Aadland
1. sep. 2010 - 11:00

Octio Group

  • Eies av GC Rieber Shipping (60%), StatoilHydro Venture (20%), Reservoir Innovation (20%)
  • Ble startet i 2006.
  • Leverer 4D-seismikk for permanent overvåking av oljereservoar.
  • Har 20 ansatte og hovedkontor i Bergen.


BERGEN: Sammen med fire andre med lang erfaring innen seismikk, tok Brandsæter initiativ til å starte Octio Group for fire år siden. Etter flere år med utvikling og testing, er de klare for å dra i land sin første kunde.

– Vi mener vi har en konkurransedyktig teknologi, men det som er frustrerende innen oljesektoren, er at det tar lang tid fra idé til marked. De er konservative når det gjelder å ta i bruk ny teknologi, sier Brandsæter.Ferdig i fjor

Hans selskap leverer løsninger for permanent overvåkning av reservoarene fra havbunnen, ved hjelp av såkalt 4D-seismikk. Det vil si at egenutviklede sensorer plasseres permanent på havbunnen i linjer med 20-50 meter mellom hver av sensorene. Sensorene kan måle akustiske signaler ved hjelp av superfølsomme trykksensorer (hydrofoner) og ekselerometer.

– Vi vil være mer enn en ren utstyrsleverandør. Vi satser på å levere totalløsninger til oljeselskapene, ved at vi står for både forundersøkelser, produksjon og installering av utstyr, operativ virksomhet knyttet til bruk, dataprosessering og vedlikehold, sier han.

Utstyret som skal brukes var ferdig utviklet i fjor, og ble testet offshore utenfor Haugesund i fjor høst. Til sammen har 40-50 personer vært med på utviklingsarbeidet, både innen elektro, mekanikk og programvare.

– Vi har hatt folk som har jobbet med dette både i Edinburgh, Houston og Bergen, sier daglig leder.

TESTING: Sensorene legges ut på havbunnen i store nettverk. Utstyret ble testet utenfor Haugesund i fjor.
TESTING: Sensorene legges ut på havbunnen i store nettverk. Utstyret ble testet utenfor Haugesund i fjor. OCTIO

Permanent overvåkning

Målet er å kunne få mer olje ut av reservoarene, samtidig som miljøet blir ivaretatt i større grad enn i dag.

– Litt av utfordringen i Nordsjøen og andre modne basseng, er hvordan vi skal få mer ut av ressursene. 4D-seismikk har vist seg å være det viktigste redskapet, sier Brandsæter.

Frem til nå har 4D-seismikk foregått ved repetert, tauet seismikk. Ifølge Brandsæter har Statoil kunnet øke reservoarene sine med fem prosent med denne typen seismikk.

SENSORER: Sensorene er utviklet av ION Geo. som eier deler av Octio Exploration. Teknologien er videreført av Octio.
Frem til nå har 4D-seismikk foregått ved repetert, tauet seismikk. Ifølge Brandsæter har Statoil kunnet øke reservoarene sine med fem prosent med denne typen seismikk. SENSORER: Sensorene er utviklet av ION Geo. som eier deler av Octio Exploration. Teknologien er videreført av Octio. OCTIO

– Det går til et punkt, men man greier ikke å avbilde dynamikken i reservoarene når man skyter seismikk hvert andre eller tredje år. Dynamikken fanges bedre opp ved å plassere utstyret på havbunnen og gjøre undersøkelsene oftere, sier han.Miljømessig side

Seismikken kan brukes til å optimalisere produksjon, slik at man får et klart bilde av hvilke soner som kan åpnes og hvilke som bør stenges. Den kan også brukes til å få bedre kontroll på injisering av vann, gass og andre substanser, slik at risikoen for lekkasje minker.

– Dette har både en sikkerhetsmessig og en miljømessig side. Seismikk er et overvåkningsverktøy for å unngå miljøproblemer som oppstår ved at vi stresser reservoarene i større grad enn før. Man kan oppdage vannlekkasjer ved å lytte til reservoarene, sier Brandsæter.

Octio har så langt tre-fire konkurrenter som leverer et tilsvarende produkt.

– Da vi startet, hadde vi fire hovedmål: Vi ville ha maksimalt god datakvalitet, like lang levetid som oljefeltet, kunne tilpasse til alle havinstallasjoner og ha lave kostnader. Oljeselskapene er ekstremt fokusert på kostnader, og det er en av grunnene til at dette ikke er tatt skikkelig i bruk ennå. Det koster penger, sier Brandsæter.

Systemet vil koste mellom 20 millioner dollar og 50 millioner dollar.

LYTTEPOST: Flere hundre meter med sensorer blir plassert permanent på havbunnen. Disse skal lytte etter irregulariteter i oljereservoarene.
LYTTEPOST: Flere hundre meter med sensorer blir plassert permanent på havbunnen. Disse skal lytte etter irregulariteter i oljereservoarene. OCTIOFleksibel teknologi

Statoil er en av de potensielle kundene. Statoil Venture eier 20 prosent av selskapet. Resten eies av GC Rieber Shipping (60 prosent) og Reservoir Innovation.

– Det finnes flere varianter av permanente systemer for reservoarovervåkning. Dette er noe vi har tro på, og vi jobber med konkrete businesscase på dette. Men det er ikke bestemt at vi skal implementere et slikt system ute på noen felt ennå, sier prosjektleder innen geofysisk reservoarmonitorering hos Statoil, Ivar Sandø.

Han sier hovedutfordringen for denne teknologien, som ennå er i startgropen, er investeringskostnadene.

– Selve teknologien er fleksibel og effektiv og har store muligheter for å forbedre seismisk reservoarovervåkning, sier han.

– Er oljeselskapene konservative når det gjelder å ta i bruk ny teknologi?

– Både ja og nei. Det er lett å si for dem som produserer teknologien at vi er trege, men vi må ha en kost-nytte analyse som sannsynliggjør at vi vil tjene penger på det. Ofte undervurderes betydningen av det når du lanserer ny teknologi. Ledelsen i oljeselskapene må finne verdien av å bruke den nye teknologien, sier Sandø.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.