OLF slår tilbake mot kritikken

OLF slår tilbake mot kritikken
I etterkant av Macondo-katastrofen i Mexicogolfen har det oppstått debatt om sikkerhetsnivået og samarbeidet mellom på norsk sokkel, Bilde: Scanpix

STAVANGER: Bransjeorganisasjonen til oljeselskapene liker ikke at LO-forbundet Industri Energi slår alarm om sikkerheten på sokkelen .

– Trepartsamarbeidet mellom arbeidstakerne, næringen og myndighetene er særdeles viktig for å opprettholde det gode sikkerhetsnivået på sokkelen. Men, i motsetning til signalene fra Industri Energi, mener vi trepartsamarbeidet fungerer godt, og jeg etterlyser konkrete eksempler fra forbundet om hva som ikke fungerer, sier Hjertvik.

Kjetil Hertvik OLF
– Lovverket regulerer dette Informasjonssjef Kjetil Hjertvik i OLF. Thomas Brekke/OLF

– Lovverket regulerer dette

Han mener fagforeningens kritikk av risikoskapende bonussystemer og utenlandske eiere som ikke forstår norske forhold ikke dreier seg om trepartsamarbeidet.

– Dette dreier seg om partsamarbeid. Vi har et lovverk som setter klarer grenser for å hindre for eksempel bonussystemer som går utover sikkerheten. Og det er myndighetene som må gripe inn dersom noen opptrer ulovlig, sier han.

– Så dere mener at trepartsamarbeidet fungerer tilfredsstillende?

– Det kan godt være vi har trådt feil i enkeltsaker. Det har vi ingen problemer med å innrømme. Men slik vil det alltid være.

– Ikke sikkerhet

– Vi har selvfølgelig forskjellige standpunkt i en del saker. Og det er ikke alltid at Industri Energi tar standpunkt som er det beste for sikkerheten. For eksempel kjemper forbundet mot rustesting av personer i kritiske stillinger på sokkelen. Argumentet til Industri Energi er personvern, men næringen ønsker rustesting av sikkerhetshensyn, understreker Hjertvik.

Han sier det ikke er tegn på holdninger som truer trepartsamarbeidet.

– Samarbeidet fungerer som det skal, og fagbevegelsen er representert i alle de relevante foraene. Det er litt vanskelig å forholde seg til påstandene fra Industri Energi fordi de ikke er spesielt konkrete, sier Hjertvik.

Les mer om: