NETTARKIV

Olav Selvaag til minne

Sivilingeniør Olav Selvaag er gått bort, og vi har dermed mistet en markant teknolog som virkelig har satt spor etter seg i norsk samfunnsliv.

Olav Selvaag ble født i 1912, og han ble uteksaminert som bygningsingeniør ved NTH i 1935. Med bakgrunn i den enorme boligmangelen etter krigen, lanserte han i 1948 sitt "Ekeberg-hus", som stred mot de fleste krav som myndighetene og bygningsloven stilte. De revolusjonerende boenhetene kostet imidlertid ca. en tredjepart av hva tilsvarende leiligheter kostet, og til tross for kompakt motstand fra myndighetenes side, ble hustypen en enorm suksess. Selvaag bidro sterkt til å løse boligkrisen etter krigen, og han var også den første som i stor stil lanserte terrasseblokker. Han var en foregangsmann når det gjelder byggeteknikk, og etter hvert ble hans bygningstekniske og økonomiske prinsipper bredt akseptert. Under hans ledelse ble mer enn 35.000 boliger bygget, i tillegg til en rekke barnehager, skoler, kjøpesentra og sykehjem. Selvaag sto bak flere oppfinnelser og hadde flere patenter innenfor det byggetekniske området. Hans lidenskapelige interesse for kunst og kultur har også satt svært sterke spor etter seg.

Olav Selvaag ble i 1992 tildelt NIFs gullmedalje for utvikling av det teknologiske miljø. Dette er en utmerkelse som kan tildeles norske ledere for en spesiell og fremragende innsats.

Gunnar Berg

President i Norske Sivilingeniørers Forening (NIF)

Les mer om: