ENERGI

Økte utslipp fra norsk oljeindustri

Dette kommer fram i den ferske rapporten "Utslipp på norsk kontinentalsokkel 1999: Olje, kjemikalier og utslipp til luft" fra Statens Forurensingstilsyn (SFT).

Rapporten viser også at utslipp av de kjemikaliene som har dårligst miljøegenskaper er på vei nedover. I 1999 ble det for første gang ikke sluppet ut kjemikalier som inneholder hormonhermere.

På grunn a at oljefeltene blir eldre, har utslippene av produsert vann til sjø økt jevnt på nittitallet. I 1999 ble det sluppet ut 99 millioner tonn vann som inneholdt 2467 tonn olje. Året før var det 91 millioner tonn produsert vann med 2111 tonn olje.

Utslippene til luft var omtrent som året før.

Les mer om: